YES מודיעה: נעבור לשידור באינטרנט

בהודעה לבורסה ציינה החברה שהתהליך יהיה הדרגתי ויושלם רק בעוד שבע שנים, שבהן יימשכו השידורים כרגיל.

ערוץ 7 , ז' באדר ב תשע"ט

YES מודיעה: נעבור לשידור באינטרנט-ערוץ 7
טלוויזיה (אילוסטרציה)
צילום: iStock

חברת בזק הודיעה הבוקר (חמישי) לבורסה כי אתמול אישר דירקטוריון החברה את החלטת דירקטוריון החברה הבת די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ למעבר של שידורי YES משידורי לווין לשידור באמצעות רשת האינטרנט (OTT).

על פי ההודעה לבורסה המעבר ייעשה בהליך הדרגתי ארוך טווח הצפוי להתפרס על פני מספר שנים.

"בהתאם להחלטה, די.בי.אס תעקוב באופן שוטף אחר תנאי השוק, התחרות והסביבה הטכנולוגית, ותבחן בצורה תדירה את ישימות המתווה ואת הצורך, ככל שיהיה, בביצוע שינויים בו, בקצב ביצועו או באופן יישומו, וזאת בשים לב גם לצרכי לקוחותיה ובהתחשב במחויבויות רגולטוריות ואחרות של די.בי.אס", נאמר בהודעה.

נציין כי במהלך השנים האחרונות התרחבה התחרות בשוק הטלוויזיה הרב ערוצית בישראל, לאחר שבמשך שנים נשלט השוק על ידי דואופול של החברות HOT (כבלים) ו-YES (לווין).

השחקניות החדשות בשוק, פרטנר וסלקום, מפעילות טלוויזיה רב ערוצית בטכנולוגיה של שידור על גבי פס רחב, ובעקבותיהן מבקשת ללכת כעת גם YES.