היועמ"ש: אין סיבה שלא לעכב מסירת חומרי חקירה

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה סוברים שדין העתירה נגד עיכוב מסירת החומרים בתיקי נתניהו לפני הבחירות - להידחות.

ערוץ 7 , י"א באדר ב תשע"ט

אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליט
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) טוענים כי דין העתירה הדורשת לבטל את עיכוב מסירת חומרי החקירה בתיקי ראש הממשלה עד לאחר הבחירות - להידחות.

זאת, "מאחר שלא התגלתה עילה להתערבותו של בית המשפט בהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה".

בעמדה שהוגשה בתגובה לעתירה נאמר כי בקשת בא-כוחו של ראש הממשלה להשהות את מסירתם של עיקרי חומרי החקירה נבחנה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שהחליט, וזאת גם על דעתו של פרקליט המדינה, כי ניתן להיעתר לבקשה האמורה, ולהשהות את מסירתם של עיקרי חומרי החקירה למשך פרק זמן קצר ומוגבל של כחודש ימים, עד לאחר הבחירות.

זאת , בד בבד עם קביעת המועד לעריכת השימועים לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מסירת עיקרי החומרים. "בהחלטה זו לא נפל כל פגם המקים עילה להתערבותו של בית המשפט", נאמר בתגובה.

עוד צוין כי "בכל הנוגע להחלטה הנידונה, בדבר השהיית מסירתם של עיקרי חומרי החקירה, נלקחו בחשבון מספר שיקולים. ראשית, העובדה כי תכליתה הבלעדית של מסירת עיקרי חומרי החקירה לבאי-כוח החשודים היא לאפשר להם להיערך להליך השימוע וכי אין המידע האמור מיועד להיות מובא לידיעת הציבור הרחב".

"שנית, העובדה כי לא ניתן לשלול את טענת מר נתניהו כי מסירת עיקרי חומרי החקירה עלולה לגרום לפרסומם לציבור של חומרים אלה בעת הזו, עת בחירות, המחייבת – בהתאם להנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה – 'לתת את הדעת לצורך בזהירות בנקיטת פעולות חריגות שעלולות לעורר חשש להשפעה פוליטית'. שלישית, העובדה כי הובא לידיעת הציבור, ובפירוט, דבר החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד. רביעית, העובדה כי מדובר בדחייה קצרה, בת כחודש אחד בלבד, כך שאין מדובר בהשפעה משמעותית על התנהלות ההליך הפלילי".

בנוסף, "עמדות באי-כוח החשודים הנוספים בפרשות האמורות, כפי שפורטו לעיל. בהקשר זה יודגש, כי בשים לב לפרק הזמן שנקצב לחשודים לעריכת השימוע – פרק זמן של שלושה חודשים ממועד קבלת עיקרי חומרי החקירה – נמצא כי לא נגרמה כל פגיעה של ממש לעניינם של חשודים אלה".