מכתב לסבא

במכתב לסב שלא זכה לפגוש, מתאר ראש מינהל החמ"ד את החינוך הממלכתי-דתי בדור הגאולה. דעה

אברהם ליפשיץ , י"ג באדר ב תשע"ט

מכתב לסבא-ערוץ 7
הרב ד"ר אברהם ליפשיץ
צילום: חזקי ברוך

סבא, לא זכיתי לפגוש אותך. יהודי חסיד גור, רב ואב בית דין של קהילה גדולה בפולין, האם אתה רואה בי המשך ישיר לעולמך? האם אתה גאה בפירות שיצאו ממך, או שמא אתה רואה בי מישהו שקיצץ מעט בנטיעות?

סבא, איני לבוש באותו לבוש, איני מתפלל באותה הגייה. אני מצוי בעולם מודרני, שותף לנעשה במדינת ישראל ורואה עין בעין את התפתחות הטכנולוגיה, התעשייה ועולמות היצירה.

לו השואה האיומה לא הייתה לוקחת אותך ממני. לו יכולתי לפגוש אותך.

סבא ז"ל, אני רוצה לספר לך על החמ"ד.

סבא, בשבוע הקרוב נחגוג את שבוע החמ"ד. אני שייך לחבורה נפלאה שכולה בתוך מהלך ענקי ועצום. אני שייך למשפחה נפלאה - משפחת החמ"ד. יחד אנו זוכים לשגרה מצוינת של לימוד, חינוך והעשרה בתחומים שונים. חשבנו שיש מקום לייחד זמן למיקוד הכוחות בתוך מהלך החיים בבתי החינוך, ולהכריז בשבוע אחד בשנה: הנה הוא שבוע החמ"ד.

סבא, אנחנו זוכים להתחנך בחמ"ד להודאה גדולה לה' על גודל התקופה שבה אנו זוכים לחיות. בשבעים השנים האחרונות אירעו שני אירועים היסטוריים מרכזיים שלא היו כמותם בכל תולדות עם ישראל: השואה והתקומה. אנחנו כאן אחרי התופת שעברתם. חיים כולכם היום.

סבא, אנו זוכים להתחנך בחמ"ד לאחריות כלל ישראלית. בגלויות שלכם סבא, זו הייתה תפילה. בחמ"ד אנחנו זוכים לאחד את כל מי שחפץ להתחנך בחינוך של הציונות הדתית. מאזורים שונים בארץ, עם כיווני מחשבה ודגשים ייחודיים בכל התחומים והדעות. ותיקים ועולים, מסורתיים ותורניים, ויחד עם זאת, "וייחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד". אך למעלה מזה, הרצון והמחויבות הם לא רק לאנשינו, מי שלומד בחמ"ד, אלא לכלל ישראל, "ועמך כולם צדיקים". רצוננו ותפקידנו להשפיע, בענווה, על האומה כולה.

סבא, אנו זוכים להתחנך בחמ"ד לתורה עם דרך ארץ. סיסמה מפורסמת זו של הרש"ר הירש אומרת שהתורה איננה צריכה לצמצם את פעולתה רק בדל"ת אמות של הלכה, אלא היא צריכה להתפשט בחיים התוססים והנמרצים של ההווה.

סבא, אנו זוכים להתחנך בחמ"ד - מה המיוחד בזמן המיוחד של דור אתחלתא דגאולה? אולי החיבור המיוחד של עם ישראל, על פי תורת ישראל בארץ ישראל. ייתכן שיש להעלות על נס את דברי הירושלמי: "רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת הארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" (ברכות פ"א).

סבא, אנו זוכים להתחנך בחמ"ד לחיים של שליחות, והחינוך לשליחות הוא שליחות מתמדת לכל החיים. האדם נדרש למצוא את הנקודה המיוחדת שלו, הנקודה הפנימית, שבה הוא נקרא למלא את ייעודו. בהעמקה ובהרחבת התורה לכלל, בדאגה לתחום החסד והחברה, בהתיישבות, במקצועות היצירה והמדע, בחיים של מסירות נפש בצבא ובכל תחומי החיים.

סבא אהוב, אנו מודים לקב"ה על הזכות הגדולה ועל החסד שעשה עמנו, לחיות בדור של גאולה ולהיות שותפים במערכת החינוך של החמ"ד.

הרב ד"ר אברהם ליפשיץ הוא ראש מינהל החמ"ד