מונית
מונית צילום: ISTOCK

תעריפי הנסיעה במונית השירות יתייקרו ממחר (יום שני) בשיעור של 0.8 אחוזים, בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

עליית התעריפים משקפת את ההתייקרויות שחלו בסל התשומות בענף המוניות.

על פי התעריף החדש, מחיר נסיעה עירונית במוניות שירות בתל אביב יעמוד על 6.80 שקלים, במקום 6.70 כיום. נסיעה בינעירונית מתל אביב לירושלים תעלה 29.40 שקלים, במקום 29.20 כיום, ונסיעה בין תל אביב לחיפה תעלה 34.30 שקלים, במקום 34 שקלים כיום.

שינוי מבני בתעריפי הנסיעה במוניות ייכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה, עם החלפת המונים הקיימים ב"מונים חכמים" בכל המוניות המיוחדות (ספיישל).

המונים החדשים יאפשרו להטמיע סוגי נסיעה שונים, ליצור ממשקים מול אפליקציות שונות, לשלם באמצעות כרטיס אשראי, ולקבל אומדן של מחיר הנסיעה, טרם היציאה לדרך.

שינוי מבנה התעריפים במוניות המיוחדות יתבצע במועד הטמעת המונים החכמים, בינואר 2020.