הרב קוק: הרבנות היא השלטון הדתי העליון

על פי מסמך שהוצג למועצת הרבנות הראשית, הכותל המערבי פועל מאות שנים על פי גדרי ההלכה היהודית.

ערוץ 7 , כ"ד באדר ב תשע"ט

הרב קוק: הרבנות היא השלטון הדתי העליון-ערוץ 7
"נשות הכותל"
צילום: מרכז ליב"ה

מועצת הרבנות הראשית התכנסה לאחרונה על מנת לדון בדרכים למנוע את המשך חילול הכותל על ידי הרפורמים.

במהלך הדיון החלו חברי מועצת הרבנים לקדם תיקונים בתקנות הנוגעות לכותל המערבי. בפני חברי המועצה הונחה חוברת מפורטת בנוגע להסדרי התפילה בכותל המערבי כבר מהתקופה העותמאנית, עובר להקמת הרבנות ועד לימים אלו.

בסיכום שפורסם לאחר הישיבה הדגישו ברבנות כי מטרת התיקונים היא לשים סוף לפרובוקציות במקום, וזאת לאור אירועי ראש החודש האחרון בכותל המערבי.

כמו כן, נקבע באופן ברור כי מנהג המקום בכותל הינו על-פי הוראות הרבנות הראשית לישראל, כפי שהיה נהוג לאורך כל הדורות. סיכום הישיבה מגיע בהמשך ישיר לעמדת הרבנות לדורותיה כפי שבא לידי ביטוי במסמך שהוצג בפני הרבנים.

לחצו כאן לעיון במסמך המלא

באחד המקרים, שהתרחש לפני מעל 100 שנה בחודש טבת תרע"ב ושהוצג במסמך, מסופר על כך שהמועצה המקומית האיסלמית החליטה לפתע (בעקבות לחץ שהופעל מצד הוואקף), לחוקק חוק שאוסר הבאת כסאות וספסלים לכותל, והדבר הסב צער רב לזקנים ולחלשים וגרם שרבים לא יכלו להתפלל בכותל המערבי, מחוסר אפשרות לשבת ולנוח במידת הצורך.

בתגובה לאותו המקרה פנה הראשון לציון דאז רבי משה יהודא פרנקו, במספר מכתבים אל מוסדות השלטון הטורקי, והציג בפניהם את מחאות הציבור בעניין הכותל המגיעות לפתחו מידי יום. כמו כן דרש הרב כי יבוטל החוק האוסר הצבת כסאות ומחיצת הפרדה בין המינים ליד הכותל. "על כן אבקש להרשות לשים הספסלים במקום, למען השקיט הרוחות הסוערות שבלב היהודים", נכתב.

עוד הובא במסמך מקרה משנת תר"צ בו הוזמן הראי"ה קוק, מתוקף תפקידו כרב הראשי לעדה היהודית, להעיד בפני ועדת החקירה הבריטית על מאורעות הכותל ("ועדת שאו"). בין השאר נשאל הרב מהי עמדתו ביחס למעמדה וסמכותה של הרבנות הראשית בענייני הכותל המערבי, והאם לא די במעורבות ההנהלה הציונית או 'שמש הכותל' הממונה באתר ההיסטורי.

על כך ענה הרב קוק כי "בעניין הבניה על יד הכותל, היות והעניין הוא דתי, הייתי בטוח שלא תתקבל שום החלטה בלי התייעצות שני הצדדים, כלומר: ההנהלה הציונית והרבנות הראשית".

עוד הוסיף הרב קוק "לדעתי נכון יהיה, אם הממשלה תפנה בעניינים דתיים אל הרבנות הראשית. הרבנות היא השלטון הדתי העליון והמוסמך ביותר בענייני דת, כזה הוא הסטאטוס הרשמי. דעתי היא ששאלת הכותל היא שאלה דתית ושום החלטה לא הייתה צריכה להתקבל בלי התייעצות עם הרבנות הראשית''.

במקרה נוסף שהתרחש בשנת תשמ"א, הכינו שר הדתות ושר המשפטים טיוטה לתקנות חדשות עבור חוק השמירה על המקומות הקדושים. רב הכותל הממונה הרב גץ ניסה לדחוף מאחורי הקלעים שיהיה הנוסח הטוב ביותר שמתאפשר. במהלך כתיבת התקנות פנו השרים לרבנים הראשיים דאז, הרב עובדיה יוסף והרב שלמה גורן, לחוות דעתם. בין היתר כתבו הרבנים בחוות דעתם כי בכל הנוגע להוראות הנ"ל כפוף הממונה ישירות לרבנים הראשיים לישראל, ויפעל לפי הנחיות שלהם.

כמו כן נכתב באותה חוות הדעת כי "המועצה קובעת, שלפי ההלכה היהודית כל רחבת הכותל המערבי עד הפינה הדרומית, וכן רחבת הכותל הדרומי עד לחומת העיר – דינם כדין מקומות קדושים, וכל ההגבלות והאיסורים החלים על מקום קדוש הם בתוקף גם ברחבות הנ"ל, ולכן יש למנוע את הפיכתם לכל שימוש אחר".

בסיום המסמך מובא אירוע מהשנה האחרונה שבו דנה הועדה המחוזית בבקשה "להסדיר את אפשרות התפילה ברחבת ישראל, באופן ראוי לשימוש הזרמים השונים". מלשכת הראשון לציון והרב הראשי יצחק נמסר במכתב ליו"ר הועדה, כי "הרבנות הראשית מתנגדת בכל תוקף לקיום תפילות בכותל המערבי, שלא על פי מסורת ישראל".

כמו כן הודיע מזכיר הרב ש"הרבנות הראשית לישראל שוללת טקסים מעין אלה, וחלוקה כזו של שריד מקדשנו". בהמשך המכתב הוזכר שוב כי "הרבנות הראשית היא הגורם המוסמך בכל הנוגע לניהול הכותל", וכי "הועדה צריכה לפעול לפי קביעתה של הרבנות הראשית לישראל בעניין הכותל המערבי, ולשמוע את נציג הרבנות". כמו כן נכתב בסוף המסמך "תם ולא נשלם".

נזכיר, כי בראש החודש האחרון, ארגוני הרפורמים העלו מדרגה במאבקם כנגד הסדרים ברחבת הכותל תוך שהם תיכננו פרובוקציית ענק במקום, שכשלה. תחילה הודיעו כי יביאו 1000 איש להפגנה במקום ודרשו מרב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ שיאפשר לחזנית מטעמם לשאת תפילה במקום באמצעות מערכת הגברה.

נגד הפרובוקציה הגיעו לרחבת הכותל כחמישה עשר אלף מתפללים ומתפללות אשר השתתפו במקום בתפילת ראש חודש חגיגית. אלפי המתפללים והמתפללות הגיעו מעשרות ישיבות, סמינרים, אולפנות, ישובים וערים ברחבי הארץ. בעקבות העומס נוצרו עומסים בבידוקים הביטחוניים בכניסה לרחבת הכותל.

לאחר התפילה יצאה משטרת ישראל כנגד הפרובוקציה של ארגוני הרפורמים: "בהמשך לפניות כתבים, במהלך תפילות ראש החודש שהתקיימו הבוקר ברחבת הכותל המערבי, חלק מנשות הכותל הגיעו לרחבת התפילה המרכזית ככל הנראה באופן מכוון על מנת ליצור חיכוך ופרובוקציה וזאת בניגוד לבקשת הסדרנים והמשטרה שיתפללו ברחבת עזרת הנשים שהוקצתה להן", נכתב בהודעת המשטרה לאחר האירוע.