האם מחללת שבת; בית הדין התערב

בית הדין הרבני באשדוד הורה לאם שהתגרשה להשאיר את ילדיה עם שומרי שבת בסופי שבוע כדי למנוע פגיעה בנפשם.

מיכל לוי , כ"ו בניסן תשע"ט

גירושין
גירושין
צילום: ISTOCK

בית הדין הרבני באשדוד הורה לאם חרדית שהתגרשה וחזרה בשאלה, להשאיר את ילדיה עם שומרי שבת בסופי שבוע כדי למנוע פגיעה בנפשם.

הפסיקה התקבלה לאחר שהבעל הצליח להוכיח באמצעות דו"ח של חוקר פרטי, כי האישה הפוקדת את בית הדין עם כיסוי ראש וחצאית, מטיילת ביום השבת בבתי קולנוע, רוכשת ב"טיב טעם" ומבלה במועדונים בתל אביב.

באמצעות עורכת דין פנה הבעל לבית הדין הרבני על מנת לשנות את הימים בהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מההורים, שכן בני הזוג מנהלים משמורת משותפת כך שהקטינים ישהו באופן קבוע אצל האב בשבת ובחג. הבעל הציג ראיות ברורות לכך שאם הילדים מנהלת אורח חיים חילוני מובהק.

האישה הגיבה כי אין מקום למנוע ממנה לשהות עם ילדיה בסופי שבוע ואף הצהירה כי חזרה לשמור שבת וכי אין בכוונתה לחשוף את הקטינים לדברים הסותרים את חינוכם.

לאחר שמיעת דברי הצדדים באריכות מצא בית הדין לנכון לציין כי מדובר בסוגיה קשה להכרעה מבחינה אנושית שכן מחד גיסא מדובר בזכות הטבעית של ילדיהם (והוריהם) לחוות הורות מיטיבה ומיטבית הן עם האב והן עם האם וכחלק מכך לאפשר להם לשהות בסופי שבוע עם כל אחד מהם - ומאידך גיסא - במקרה שאחד ההורים בוחר בדרך שונה מהדרך שבוע התחנכו הקטינים בעבר ומתחנכים בהווה יש סכנה בעת השהות במחיצתו לספיגת מסרים סותרים העלולה לערער את יציבותם הנפשית.

בית הדין ציין כי למרות שהאם הצהירה כי הפסיקה לשמור שבת רק למשך חודש לאחר עזיבתה את הבית ולאחר מכן חזרה לשמור שבת הכחיש האב את הדברים וטען כי למיטב ידיעתו האם שהתה בבית חילוני בשבת ואף חיללה שבת בהזדמנויות שונות.

כמו כן צוין כי יש לקבל את דברי האם בהסתייגות לאור העובדה כי באותו חודש - גם לדבריה - היא פרצה את כל הגבולות האסורים כגון נסיעה במכונית והליכה לקולנוע וקשה לקבל את דבריה כי עברה באחת מהפך גמור חזרה.

"לאור האמור", צוין בפסק הדין, "סבור בית הדין כי בשלב זה יש להורות לאם לשהות עם הקטינים בסופי שבוע במחיצת בני משפחתה שומרי השבת ובאופן זה יישמר האיזון בין זכותם לשהות בצוותא חדא עם האם בסופי שבוע לבין זכותם להימנע ממסרים סותרים בנושא עקרוני כשמירת השבת אשר עשויים לפגוע בנפשם".