חגיגה של ספרים במוסד הרב קוק: הציבור מצביע ברגליים

עשרות ספרים חדשים בשבוע הספר השנתי של מוסד הרב קוק, כתב ערוץ 7 פגש יו"ר מוסד הרב קוק, הרב יהודה רפאל.

אלירן אהרון , כ"ז בניסן תשע"ט