הסכם קיבוצי ראשון לטייסי "ק.א.ל - קווי אוויר למטען"

טייסי החברה המשנעים מטענים אוויריים בעולם ייהנו מתוספות שכר והסדרת "אורחות חייהם" של הטייסים היוצאים לעתים לסבבי טיסה ארוכים.

רעות הדר , ל' בניסן תשע"ט

מעמד החתימה על ההסכם
מעמד החתימה על ההסכם
צילום: אגף הדוברות בהסתדרות

ההסתדרות, ועד עובדי הטייסים ב"ק.א.ל - קווי אוויר למטען" והנהלת החברה חתמו על הסכם קיבוצי ראשון שיחול למשך שלוש שנים על עשרות הטייסים המועסקים בק.א.ל.

ק.א.ל היא חברה העוסקת בשינוע מטענים אוויריים בין יעדים שונים בעולם. מטוסי החברה טסים בין ישראל ושישה יעדים באירופה, בארה"ב ובמקסיקו. בחברה כ-40 טייסים שהתאגדו בהסתדרות לפני כשנה וחצי.

ההסכם הינו הסכם קיבוצי ראשון בחברה שמסדיר את תנאי העסקתם של טייסיה, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט תנאי העבודה. דגש מיוחד הושם על "אורחות החיים" של הטייסים בשל העובדה שהם - בשונה מכל חברות התעופה הישראליות האחרות - יוצאים מהארץ לסבבי טיסה ארוכים המגיעים לעתים גם לתשעה ימים בסבב אחד.

ההסכם כולל מתן תוספות שכר בשיעורים שונים, בהתאם לסוג הטייס והוותק. בנוסף הוגדר היקף משרה בסיסית חודשית (הכוללת מספר ימי עבודה, מספר שעות טיסה ומספר שבתות) ואף נקבע תגמול בגין העסקה מעבר למשרה הבסיסית ותגמול מיוחד עבור טיסות בשבתות שמעבר למשרה הבסיסית; הוטלה מגבלת תכנון חודשי הקובעת מגבלות על אורך סבבים הטיסה ונקבע מנגנון כוננות והוסכם על תגמול עבור ימי סרק בהם נמצאים הטייסים מחוץ לביתם אך לא מבצעים פעילות טיסתית. כמו כן הוסדר נושא החכירות הרטובות בחברה.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים תקופת ניסיון וקבלת קביעות בחברה, מנגנוני סיום העסקה של טייסים, מעמד ועד עובדי הטייסים בחברה והסדרת תנאי ההפרשות וההפקדות לפנסיה.

יו"ר ועד עובדי הטייסים, קברניט ערן רוזנטל: "חתמנו על הסכם קיבוצי ראשון לטייסי ק.א.ל, הסכם היסטורי המסדיר באופן מאוזן את יחסי העבודה בחברה לטובת כל הצדדים. ההסכם יתמוך בצמיחת החברה ושגשוגה הכלכלי תוך שמירה על רווחת עובדיה".