הבקשה של הרב עמאר מחברי הכנסת

רבה הראשי של ירושלים קורא לראשי הסיעות בכנסת לדאוג לחקיקה ברורה שתשמור על קדושתו של הכותל המערבי לכל אורכו

ערוץ 7 , י"א באייר תשע"ט

הבקשה של הרב עמאר מחברי הכנסת-ערוץ 7
הרחבה הדרומית
צילום: המטה לשמירה על הכותל

הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה עמאר, קורא לראשי הסיעות בכנסת לשמור על קדושת הכותל המערבי לכל אורכו, באמצעות חקיקה.

מכתבו של הרב עמאר נשלח בימים אלו על רק המשא ומתן הקואליציוני, על מנת שהנושא יוכנס לקווי היסוד של הממשלה החדשה.

"הנה עתה, עת דודים, זמן שבו מתקשרים להקים ממשלה בישראל ובונים את התשתית שעליה תיכון הממשלה הבאה בשעה טובה ומוצלחת, וכל קבוצה מעלה את העניינים החשובים בעיניה, כידוע ומפורסם", כתב הרב כמאר.

"ואנו סמוכים ובטוחים שכל העסקנים היראים ההולכים בדרך התורה ויר"ש היא אוצרם, שיעלו עניני התורה כמו שבת ומועד, ועניני קיום הכשרות והנישואין כדת משה וישראל, ולשמור על קיום חכמי ישראל בתפקידיהם כרבני ערים ומושבים ושכונות, וכו', שזה קיומו של עם ה' בכל אתר ואתר" מוסיף הרב עמאר.

על כן, מבקש הרב במכתבו: "ונא בבקשה יעלו וידרשו בכל עוז ובהדר, את שמירת כבוד המקדש וידאגו לחקיקה ברורה, שהכותל המערבי הוא קדוש לכל אורכו, וכי הוא עומד בסמכותה הבלעדי של הרבנות הראשית לישראל, והם לבד מוסמכים לקבוע סדרי התפילה דבר שנקבע על ידי הממשלה וראשיה במלחמת ששת הימים".

לסיום כותב הרב עמאר כי הוא מצפה ש"איתערותא דלתאא תגרום לאיתערותא דלעילא, שנזכה לבנין בית המקדש בביאת משיחינו במהרה בימינו אמן".