מיקי זוהר
מיקי זוהר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הצעת חוק החסינות שיזם ח"כ מיקי זוהר (הליכוד) הונחה על שולחן הכנסת. ההצעה הוגשה בכנסת הקודמת, אך לא קודמה, וכעת היא הונחה מחדש.

הצעת החוק תימנע את העמדתם לדין של ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת. הגשת כתב אישום נגדם תצטרך לקבל את אישור ועדת הכנסת.

נזכיר כי לשכת ראש הממשלה והשר יריב לוין, העומד בראש צוות המשא ומתן הקואליציוני מטעם הליכוד, הכריז בשבוע שעבר כי "נושא החסינות לא יהיה חלק מההסכמים הקואליציוניים".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 (להלן – חוק החסינות) קבע בנוסחו המקורי כי חבר הכנסת לא יועמד לדין פלילי בשל אשמה שנעברה בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת, אלא לאחר שניטלה ממנו החסינות לגבי האשמה הנידונה. בהתאם לסעיף האמור, לצורך הסרת חסינות מחבר הכנסת היה על היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בעניין זה לוועדת הכנסת והצעת הוועדה בדבר הסרת החסינות הובאה לאישור מליאת הכנסת".

"בשנת 2005 תוקן חוק החסינות בהקשר זה. על פי התיקון האמור, כתב אישום נגד חבר הכנסת מוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה, שמוסר עותק מכתב האישום לחבר הכנסת, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת. לאחר מסירת כתב האישום כאמור, רשאי חבר הכנסת בתוך 30 ימים לבקש שהכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום בשל אחת או יותר מהעילות הקבועות בחוק. מוצע להשיב את המצב המשפטי שהיה קיים טרם תיקון החוק בשנת 2005 ולקבוע כי לצורך הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת יהיה צורך בהסרת החסינות על ידי הכנסת, על פי הצעת ועדת הכנסת".