התשובה לעופר כסיף: ''יום הרב קוק''

ח"כ יוגב הגיש הצעת חוק שתגדיר את ג' באלול כיום להנצחת הרב קוק זצ''ל, תקוים בו פעילות חינוכית ואף תוקם מועצה ציבורית להנצחתו.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ז באייר תשע"ט

מוטי יוגב
מוטי יוגב
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) הגיש מחדש את הצעת החוק להנצחת פועלו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ''ל.

יוגב, שצפוי להתמנות בקרוב לשר או סגן שר, לא יוכל לקדם את החקיקה אך החליט להגיש את ההצעה כתגובה לדבריו המקוממים של ח"כ עופר כסיף במליאת הכנסת ולפיהם תורת הרב קוק היא ''תורת הגזע''.

על פי ההצעה, תונצח מורשת הרב קוק על ידי יום לזכרו, קיום פעילות חינוכית, והקמת מועצה ציבורית שתעסוק בהנחלת מורשת הרב קוק. ''יום הרב קוק'' יתקיים בתאריך פטירתו - ג' באלול, והוא יכלול עצרת זיכרון ממלכתית בהר הזיתים.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים ששילבו פעילות ואמונה בשיבת ציון. הרב פעל לאפשר את התפתחותן של מושבות החלוצים בראשית ימי הציונות ובמהלך כהונתו כרבה של לונדון היה מעורב במהלכים אשר הובילו להצהרת בלפור.

"לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, חזר לירושלים וכיהן כרבה, ובשנת 1921 ייסד את הרבנות הראשית לישראל. הוא נבחר לרב האשכנזי הראשון ופעל לעשיית צדק ושמירה על כבודה הלאומי של יהדות ארץ ישראל. הוא אשר טווה את המשולש ארץ ישראל – עם ישראל – תורת ישראל".

עוד נכתב בהצעה כי "הרב קוק הטביע את חותמו על הציונות, על הדת ועל המדינה בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות ולאהבת האדם באשר הוא. הרב כיבד את בני המיעוטים וקרא לחיות עימם בשלום ובשכנות טובה.

"הרב קוק אינו נחלתו של פלח אוכלוסייה אחד. דמותו ומורשתו שייכים לכלל עם ישראל וראוי שהעם כולו ייחשף לעושר הגדול בהגות, בספרות, בפסיקות ההלכה ובחידוש ימיו של העם היהודי במורשתו של הרב קוק. הצעת החוק נועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו לערכי הציונות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה".

על פי ההצעה, "נוסח הצעת החוק מבוסס על נוסחם של חוק בנימין זאב הרצל, וחוק זאב ז'בוטינסקי, חוקים אשר מסמלים את הכרתה של מדינת ישראל בגדולי האומה ובוניה, ואת הערכתה להם".