שרים לליברמן. שירו! בימוי, עריכה ואפטר: דודו ואזנה