בנק לאומי מציג עלייה של כ-50% ברווח הנקי

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי, בסך של כ-437 מיליון שקלים.

ערוץ 7 , כ"ד באייר תשע"ט

בנק לאומי מציג עלייה של כ-50% ברווח הנקי-ערוץ 7
בנק לאומי
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בנק לאומי פרסם את תוצאות הרבעון הראשון של 2019, ומציג רווח נקי של למעלה ממיליארד שקלים.

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי, בסך של כ-437 מיליון שקלים.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-1,092 מיליון שקלים, בהשוואה ל-730 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-50%.

התשואה להון ברבעון הראשון של 2019 (בחישוב שנתי) הינה 12.7%, בהשוואה לתשואה של 9.0% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד, התשואה להון ברבעון הראשון של השנה עמדה על שיעור של 10.1%, וזאת לעומת שיעור של 8.6% אשתקד.

לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של 2019 היו אפסיות (0.03%), בהשוואה לשיעור של 0.15% ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול לאומי קארד).

דיבידנד ורכישות עצמיות: דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בגובה 40% מהרווח הנקי של הרבעון הראשון של שנת 2019, בסך של כ-437 מיליון שקלים. בנוסף, אישר הדירקטוריון תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף כולל של 700 מיליון שקלים.

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2019, בנטרול לאומי קארד, עלו בכ-141 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.8%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה למענק תשואה על רקע התוצאות החזקות של הבנק.

ההון העצמי ליום ה-31 במרץ 2019 הסתכם ב-35.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-33.6 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018.

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2019 ב-277.1 מיליארד שקלים, בהשוואה
ל-263.3 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018 (ללא לאומי קארד). עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2019 ב-363.6 מיליארד שקלים, בהשוואה
ל-362.5 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018 (ללא לאומי קארד).