חלב
חלב צילום: ISTOCK

שר האוצר משה כחלון חתם על הצו שמתיר להעלות את מוצרי החלב המפוקחים בשיעור של 3.4%.

כחלון הסביר כי ״מפאת כבודו של בית המשפט העליון ובשל החובה לקיים פסקי דין, ומאחר שבית המשפט לא הותיר לי ברירה, אני נאלץ לחתום תחת מחאה על צו הפיקוח בהתאם לפסק הדין שניתן''.

במכתב ששיגר ליועמ"ש אביחי מנדלבליט כתב כחלון: "אבקש להבהיר כי עמדתי היא שיש מקום כי סמכותו של שר האוצר להורות על עדכון מחירים לפי חוק הפיקוח, לא תוגבל על בסיס המלצת ועדת המחירים בלבד וכי ינתן לשר האוצר שיקול דעת רחב יותר בשים לב למכלול שיקולים הנוגעים לעניין.

''עמדתי הייתה ונותרה שבנסיבות העניין אין מקום להעלות את מחיר החלב בהתחשב בהשלכות שיש לכך על יוקר המחיה והפגיעה בציבור בדגש על השכבות החלשות".

כחלון הוסיף, "עמדה זו עמדה בבסיס התנגדותי לחתימה על צו הפיקוח בעניין מחירי החלב. לצערי הרב, עמדתי זו לא התקבלה. ציפיתי מבית המשפט כי בעניין זה יעמוד לצד השכבות החלשות שהולכות להיפגע מהמהלך שמולם עומד מונופול ענק ורב השפעה במשק".