כשחטיבה 55 קיבלה את הפקודה לנוע לכיבוש הר הצופים מפקדיה לא ידעו שהפקודה הבאה תהיה להכנס לעיר העתיקה.

כאשר הונף דגל ישראל בכותל המערבי ובהר הבית לא ידעו הלוחמים שגם היום בשנת 2019- תשע"ט המלחמה עדיין לא תסתיים!

ההחלטות המדיניות שהתקבלו ב1967 הותירו את העיר העתיקה חצויה ואת השכונות השולטות עליה במזרחה ללא נוכחות ישראלית.

עטרת כהנים הוקמה בשנת 1979 כדי לחבר את העיר העתיקה ואת השכונות סביבה ולשמור על ירושלים מאוחדת לנצח נצחים.

פעילות העמותה יצרה רצף אסטרטגי שמחבר את המזרח למערב, את הקודש לחול. ומביא הרבה אור על החושך.

היום יותר מתמיד. אנחנו מחוייבים להמשיך ולשחרר את ירושלים, יש לנו תוכנית, יש לנו דרך ויש לנו אמונה שנצליח. ביחד איתכם נמשיך גם היום. לשחרר את ירושלים.

בשנה שעברה בזכות התורמים הגדלנו את מספר המשפחות היהודיות במזרח ירושלים, המשכנו בגאולת קרקעות ובתים, והשנה ללקראת פרסום תוכנית ה-100 אנחנו רוצים לקבוע עובדות בשטח ולהכניס עוד 1000 משפחות למזרח ירושלים.

למרות הטרור -ממשיכים לשחרר את ירושלים. גם היום.

למען בניין ירושלים - ממשיכים לשחרר את ירושלים. גם היום.

הקמפיין מתחיל. 48 שעות. 3 מיליון. עשרות מתנדבים שיתקשרו ויעשו הכל כדי שננצח את הטרור שרוצה להוציא אותנו מכאן ובעיקר כדי שירושלים תבנה ותכונן לאחר 2000 שנות גלות על ידי גאולת בתים וכניסת משפחות חדשות שיחזקו את ריבונותה של מדינת ישראל בבירתה.

ותתקיים בנו הנבואה "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים מרוב ימים וילדים וילדות ישחקו ברחובותיה"

בואו להיות שותפים איתנו