סגירת המעגל של יהורם גאון אולפני אתרוג

במסגרת יום ההתרמה השנתי של עמותת עטרת כהנים נפגשו אנשי העמותה עם יהורם גאון בכפר התימנים והציגו בפניו את הפריחה של הישוב היהודי המתחדש בכפר התימנים ובסילוואן.

גם אתם יכולים להיות שותפים בפיתוח השכונה