T-Heron
T-Heron צילום: התעשייה האווירית

התעשייה האווירית משיקה את המל"ט הטקטי החדש במשפחת ההרון: T-Heron.

T-Heron הינו כלי טיס המיועד למשימות טקטיות בשדה הקרב, וישרת בעיקר את כוחות היבשה, משמר החופים ואחרים. המל"ט הינו רב-משימתי ורב-מטע"די, ומשולבות בו הטכנולוגיות המתקדמות ביותר מבית התעשייה האווירית.

T-Heron מצטרף למשפחת המל"טים של התעשייה האווירית, ומושתת על הידע הרב והניסיון המצטבר בתחום המל"טים, אשר נצבר בתעשייה האווירית במשך למעלה מ- 40 שנות פעילות, יותר מ- 1,700,000 שעות טיסה מבצעיות מצטברות ומעל ל-50 לקוחות מבצעיים המפעילים את מל"טי התעשייה האווירית במגוון משימות, תנאי סביבה וזירות שונות ברחבי העולם.

ה-T-Heron מתאפיין ברמת בטיחות טיסה ואמינות מהגבוהות ביותר בעולם, ומסוגל לפעול בתנאי מזג אוויר קיצוניים. בנוסף הוא בעל מנוע מתקדם, מרושיין ומוכח מסוג רוטקס (ROTAX), יכול להגיע לגובה מקסימלי של 24,000 רגל, למהירות של 120 קשר ויכול לשאת כ-180 ק"ג של מטע"ד מועיל. המל"ט יכול מספר מטע"דים במקביל, ומצויד במיטב הסנסורים תוצרת התעשייה האווירית.

משה לוי, סמנכ"ל בכיר בתעשייה האווירית ומנהל חטיבת כלי טיס צבאיים, אמר: "אנו גאים להשיק את הפיתוח האחרון בתחום המל"טים מבית התעשייה האווירית ה- T-Heron. המל"ט הטקטי במשפחת ההרון משלים למעשה את מגוון הפתרונות המבצעיים שהתעשייה האווירית מציעה בתחום מל"טים לכלל הכוחות בשדה הקרב- ים, אוויר, יבשה ומודיעין. התעשייה האווירית דואגת להישאר מובילה בתחום המל"טים, ולייצר פתרונות לאתגרים העולים מהשטח''.