דרעי רצה להפחית ארנונה, באוצר סירבו

שר הפנים דרעי ביקש לאפשר הפחתת ארנונה למגורים ולעסקים, אך חוות דעת של משרדי המשפטים והאוצר מנעו זאת.

חזקי ברוך , ט"ז בסיון תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

משרד האוצר מנע ממשרד הפנים לאפשר לרשויות הנחשבות ל''חזקות'' להפחית את תשלומי הארנונה למגורים ועסקים.

על פי לוחות הזמנים הקבועים בחוק, יום ו' הקרוב, ה-21 ביוני, הוא היום האחרון שבו ניתן לפרסם את ההצעות שיובאו להחלטת מליאות הרשויות המקומיות, לשינויים בצו המיסים 2020 ובתנאי שהמליאה תאשר את החלטה לא יאוחר מה- 1 ביולי.

שר הפנים, אריה דרעי, בקש לפעול בכפוף ללוח הזמנים ולאפשר לרשויות להפחית את הארנונה על כלל הנכסים למגורים ולעסקים. זאת, כדי לאפשר מתן מענה להעלאת תשלומי הארנונה על רקע שיעור העדכון לשנת 2020 העומד על 2.58%.

במסגרת זאת, הציע שר הפנים להרחיב את רשימת הרשויות אשר יוכלו להפחית את שיעור הארנונה עד גובה שיעור העדכון האוטומטי העומד על 2.58%- מרשימה של 29 רשויות איתנות לרשימה של 80 רשויות מבוססות כלכלית.

על פי הצעת דרעי, הפחתת תשלומי הארנונה תתאפשר בתנאי שאותן רשויות איתנות יצביעו על המקור התקציבי שיממן את ההפחתה המבוקשת.

על רקע התנגדות גורמי המקצוע במשרד האוצר ובהמשך להנחיה שניתנה על ידי משרד המשפטים שקבלה את עמדתם, נקבע כי שר הפנים ושר האוצר מנועים מלבצע צעדים אלו בשל תקופת הבחירות.

״צר לי שזו ההחלטה שהתקבלה", אמר דרעי. ''עמדתי היא שנכון להעניק לרשויות מבוססות כלכלית את האפשרות להפחית את תשלומי הארנונה למגורים ולעסקים, ובתנאי שהן יוכיחו לנו שיש להן מקורות תקציביים לכך. הוחמצה הזדמנות לצעד נוסף במאבק נגד יוקר המחיה בישראל״.