עלייה בהיקף קצבאות הביטוח הלאומי

סכום הקצבאות לשנת 2018 עמד על כ-86 מיליארד ש''ח, עלייה של יותר מ-6 מיליארד.

ערוץ 7 , כ"ב בסיון תשע"ט

ביטוח לאומי
ביטוח לאומי
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

דוח מנהלת הביטוח הלאומי לשנת 2018, הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות התקציבית של הביטוח הלאומי העלה כי בשנת 2018 היה גידול בסכומי הגמלאות לעומת 2017 ביותר מ-6 מיליארד ש''ח.

מבין כלל הקצבאות ניתן לראות העלאה בתוספת ותק לאזרחים ותיקים והגדלת הקצבאות לאוכלוסייה הזכאית להשלמת הכנסה, העלאת סכום קצבאות הנכים, העלאה בשכר המטפלות, שינויים ברמת גמלאות הסיעוד ועוד.

סך הקצבאות ששולמו מטעם הביטוח הלאומי בשנת 2018 עומד על יותר מ-86 מיליארד ₪ כאשר 76 מיליארד מתוכם הן קצבאות ביטוחיות, כ-9 מיליארד אינן ביטוחיות ומגובות על ידי משרד האוצר, ומעל למיליארד ₪ מועברים על ידי משרד הביטחון.

בשנת 2018 שולמו מעל ל-29 מיליארד ₪ עבור קצבת אזרח ותיק ושארים, עלייה של 8% משנת 2017. עבור קצבאות הנכות שולמו מעל ל-15 מיליארד ₪, עלייה של 14% מהשנה הקודמת לה. עבור קצבאות האימהות שולמו כ-7.8 מיליארד ₪, עבור גמלת סיעוד כ– 7 מיליארד ₪ ובדמי אבטלה כ-3.5 מיליארד ₪.

בשנת 2018 נרשם גידול נוסף של כ-17 מיליון ש''ח בקרנות הביטוח הלאומי שבאחריותו לפתח ולסייע בשירותים חברתיים בקהילה באמצעות מימון וליווי גופים וארגונים, סיוע בפיתוח שירותים לרווחה של קבוצות בסיכון, במתן מענה לצרכים חברתיים חיוניים כגון: צרכים הנובעים ממוגבלות והדרה חברתית, אלימות במשפחה, היעדר מיומנויות בתעסוקה, חשיפה לסביבה שאינה בטיחותית ועוד.

בביטוח הלאומי לא התעלמו מנושא האיתנות הפיננסית וציינו כי נכון למועד אישור הדוח לא חלה התקדמות במשא ומתן מול האוצר.

כזכור, בהתאם לבקשת משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, נחתם ביום 6/1/19 הסכם בין הביטוח הלאומי לבין נציגי הממשלה לפיו חידוש ההסכם יהיה כפוף למספר שינויים וביניהם: התחייבות משרד האוצר לא להפחית במהלך שנת 2019 את ריבית אגרות החוב, הביטוח הלאומי רשאי להשתמש בתקבולי האג"ח לטובת צרכיו ושירותו השוטף וכן יש לו את הזכות להודיע בכל עת על ביטול ההסכם וזאת בהודעה מוקדמת של לא פחות מחודשיים ימים.

על פי הדו"ח שפורסם ב-2017 החל משנת 2026 (הנתון עודכן לאחרונה לשנת 2037) התשלומים של הביטוח הלאומי לאזרחי ישראל צפויים להיות לראשונה גבוהים מהתקבולים, ומשנה זו ואילך הביטוח הלאומי יצטרך להשלים את תשלומי ההתחייבות מפירעונות האג"ח, עד שבשנת 2045 צפויה יתרה זו להתרוקן ולא יישאר מימון נוסף, מבעוד מועד, כך שהביטוח לאומי לא יוכל לשלם את מלוא התחייבויותיו למבוטחים על פי חוק.

הביטוח הלאומי מעלה חשש כי בהינתן ומצב האיתנות הפיננסית לא יטופל יש חשש כבד לקיצוץ קצבאות, שנוגד את מדיניות שר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ ואת עקרון ההסתמכות הביטוחית של אזרחי ישראל.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי: "הביטוח הלאומי מהווה את המשענת הסוציאלית והחברתית של אזרחי ישראל. עובדי הביטוח הלאומי ואנוכי חדורי שליחות ומוטיבציה להמשיך ולשפר את השירות והמענה לפניות של כל האזרחים המגיעות לפתחנו. הביטוח הלאומי מתואם עם מדיניות שר העבודה והרווחה ופועל להנגיש לאזרחים את האפשרות למיצוי זכויותיהם, במקביל לכוונתו של השר לקדם חקיקה שתתקן עיוותים בפרמטרים לזכאות לקצבאות שונות. הביטוח הלאומי יהיה שותף לכל מהלך שיטיב עם המבוטחים".