הפלסטינים שנסעו לבחריין - ייענשו

אשרף אל-עג'רמי, לשעבר שר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, מבהיר שהפלסטינים שהחליטו להשתתף בועידה בבחריין יוחרמו וינודו.

i24NEWS , כ"ג בסיון תשע"ט