נאום התוכחה של רייכמן: "דמוקרטיות מתות לאט"

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, תקף בנאום בכנס הרצליה את חוק הלאום ואת הציונות הדתית והזהיר מפגיעה בדמוקרטיה.

רפאל לוי , כ"ט בסיון תשע"ט

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, הקדיש את נאומו אחר הצהריים (שלישי) בכנס הרצליה לצורך לשמור על חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית.

רייכמן אמר: "חוסנה של מדינת ישראל מחייב מסגרת של הסכמות ערכיות בסיסיות כתנאי לשימור יחד לאומי, העומד גם לנוכח חילוקי דעות. באתי לטעון היום, שהיה לנו בסיס כזה ושמו הכרזת העצמאות. מסמך מכונן וחיוני זה נוטרל על ידי חוק הלאום בגין כניעה לחרדים".

"כניעה זו פתחה את השער והיא משתלבת עם מגמה מסוכנת של שינויים חוקים וחוקתיים העלולים לפגוע בדמוקרטיה הישראלית ולזעזע את בסיס ההסכמה הלאומית. חשוב שנעסוק בנושא ברצינות, מבלי להיגרר לרטוריקה של בחירות", טען.

לדבריו אין להישען על שלטון הכנסת והממשלה בלבד משום ש"הכנסת נשלטת לפעמים על ידי קומץ".

נשיא המרכז הבינתחומי הוסיף: "כל חיי ראיתי בהכרזת העצמאות ביטוי של האמנה החברתית הישראלית והגדרת הרוח המשותף של כולנו. כשהקמתי את המרכז הבינתחומי ראיתי בו אוניברסיטה ציונית, ציונות המקור במשמעות הכרזת העצמאות. אנחנו נשאר נאמנים לדרכנו ונאמר אמת".

"אנחנו קוראים היום לחוקק חוק יסוד בן משפט אחד: הכרזת העצמאות מיום ה' באייר תש"ח היא חוק יסוד. הבה נצביע רק למפלגות המתחייבות להעביר חוק יסוד זה. אם נדרוש, אם נרצה, המטרה תוגשם. היום אני אומר לכם: עוד לא אבדה תקוותנו, עוד לא אבדה תקוותנו להיות בני עם חופשי בארצנו", סיים את דבריו.