שר האוצר כחלון
שר האוצר כחלון צילום: פלאש 90

מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – יוני 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי, עולה כי הגירעון התקציבי ממשיך להתרחב.

באוצר מציינים, כי בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ש"ח שהם 2.9% מהתמ"ג.

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש יוני נמדד גירעון בסך של 6.8 מיליארד ש"ח. בחודש יוני 2018 נמדד גרעון תקציבי בסך של 5.5 מיליארד ש"ח.

בחודשים ינואר - יוני נמדד גירעון בסך 21.9 מיליארד ש"ח לעומת גירעון בסך 7.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 – יוני 2019) עומד על 3.9% מהתמ"ג.