"גדלתי בתוך מחנה ריכוז בבית בחיפה"

יהודה פוליקר מציין 30 שנה ל'אפר ואבק' ומספר על ההחלטה להגיע לאושוויץ: "אם הייתי שם לא הייתי שורד. לא מבין מאיפה נולד רוע כזה".

103FM , ט"ו בתמוז תשע"ט