אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: istock

ב'וועד הישיבות' החרדי חידדו את הנהלים הנוגעים לשמירה על מעמד בן הישיבה מול צה"ל.

לקראת ימי 'בין הזמנים' אמרו בוועד יציאה לחו''ל שאינה מבוקרת, בתאריכים שלא תואמו עם צה"ל, עלולה לגרום לביטול אוטומטי של מעמד בן הישיבה.

תלמיד ישיבה רשאי לצאת בכל שנה בימי בין הזמנים לחו"ל. ימים אלו הינם בין י"א בתשרי ליום ל' בתשרי, בין א' בניסן ליום ל' בניסן, ובין ה' באב ליום ב' באלול. בנוסף לכך מותר לבן ישיבה לצאת למשך שבעה ימים מידי שנתיים.

מלבד האמור, יכולה ישיבה לבקש עד 14 ימי חופשה חילופיים עבור כלל תלמידי הישיבה. "בקשה זו תוגש עד שבוע לפני תחילת שנת הלימודים תוך פירוט של הימים החילופיים. ימי החופשה החילופיים ייגרעו מתקופת 'בין הזמנים'", הובהר.

"במקרה של בקשה זו של הישיבה, יש להגישה מלבד לרשויות הבטחון, גם למשרד החינוך אגף מוסדות תורניים – אגף ישיבות, על מנת למנוע תקלה בעריכת ביקורת באותם ימים".

בהודעת אנשי הוועד נאמר כי ישנה אפשרות לבקש אישור פרטני ליציאה החורגת מהכללים וזאת במקרים חריגים כגון לצורך שידוך, רפואה, שמחה משפחתית וכיו"ב, וכן אברכים הנשואים לבנות חו"ל. "כל יציאה חריגה נדרשת לאישור מרשויות הבטחון המוסמכות לכך".

בוועד הישיבות הדגישו כי מתן היתר מצד ראש הישיבה לבד אינו מהוה אישור חוקי ליציאה, והדבר עלול להביא לאיבוד מעמד בן הישיבה אל מול צה"ל.

"לאור הזהירות הנדרשת בנושא זה, מבקשים בוועד הישיבות כי כל יציאה לחו"ל תעשה לאחר בירור עם משרדי ועד הישיבות, ומילוי טפסים מתאימים", לשון ההודעה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו