דרישה:
לעצור את פגיעת הערבים בשטח ההיסטורי

פעילי "שומרים על הנצח" דורשים מהמדינה לעצור את פגיעת הערבים באתר ארמונות החשמונאים בנחל פרת סמוך ליריחו.

תגיות: רגבים
יהונתן גוטליב - ערוץ 7 , כ' באב תשע"ט

פעילי ארגון "שומרים על הנצח" חושפים פגיעה חמורה של ערבים באתר ארמונות החשמונאים הסמוך ליריחו, בידיעת הרשות הפלסטינית.

הפעילים שיגרו מכתב למפקד פיקוד מרכז האלוף נדב פדן, ראש המינהל האזרחי תא"ל רסאן עליאן ומתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף כמיל אבו רוקון, בו הם דורשים את התערבותם הדחופה ונקיטת "כל פעולה נדרשת להפסקת העבודות לאלתר".

"הועברו אלינו דיווחי מטיילים על פעולות פיתוח ושפיכת פסולת מאסיביות שמבצעים גורמים פלסטיניים באישור ובידיעת הרשות הפלסטינית בערוץ נחל פרת (ואדי קלט) בצמוד לאתר ארמונות החשמונאים", נכתב.

"העבודות שתועדו עד כה כוללות שפיכת פסולת ועפר על ידי משאיות לערוץ הנחל, פעולות הגורמות לפגיעה בזרימת המים ופגיעה באתר הארכיאולוגי והעתיקות ארמונות החשמונאים הייחודי. כמו כן, אזור שפיכת הפסולת מאופיין בעשרות מערות קבורה המצויות בסכנת הרס מיידית. האזור נסקר כמכלול הגדול ביותר של מערות קבורה מהתקופה החשמונאית. חלק מן האתר נמצא בשטחי A וחלקו בשטח C".

במכתב הובאו סעיפים מהסכמי אוסלו הקובעים כי "על הצד הפלסטיני לשמור ולהגן על כל האתרים הארכיאולוגיים, וכן באחריותו למנוע נזק לאתרים בכל השטח" וכן, "חלה חובה על הצד הפלסטיני לאפשר גישה חופשית לאתר, ולשמור על אתרי המורשת והארכיאולוגיה".

"מוטלת עליכם החובה ההיסטורית למנוע פגיעה במורשת התרבות העולמית, זאת מלבד החובה בה חב המפקד הצבאי שהוא חליף הריבון וחבה מדינת ישראל מכח אמנות בין לאומיות שהיא חתומה עליהן, המהוות מוסכמות בינ"ל ואשר הן מחייבות, בשינויים המחוייבים את נציגיה באזור מכוח המשפט המנהלי הישראלי החל עליהם.

"לאור האמור, ולאור המשמעויות הקשות הנובעות מהמשך העבודות, ובין השאר הפגיעה הקשה באתר ארכיאולוגי מהחשובים באזור, נבקשכם כי תפעלו בהקדם בהתאם לאחריות המוטלת על מדינת ישראל לשטחי A/B/C ולאתרי הארכיאולוגיה הקיימים בהם, ותנקטו כל פעולה נדרשת להפסקת העבודות לאלתר", דרשו הפעילים.

ארמונות החשמונאים
צילום: שומרים על הנצח