למ"ס: ירידה בשיעור האבטלה

עיקר הירידה נרשמה בקרב גברים, משיעור של 4.2% בלתי מועסקים בחודש יוני ל-3.5% בלבד בחודש יולי. בקרב נשים נרשמה ירידה קלה בלבד.

תגיות: למ"ס אבטלה
ערוץ 7 , כ"ה באב תשע"ט

לשכת התעסוקה
לשכת התעסוקה
פלאש 90

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש יולי השנה ל-63.1% ( לעומת 63.4% בחודש יוני), כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו בצהריים (שני).

בקרב הגברים ירד שיעור ההשתתפות ל-67.4% (לעומת 67.8% בחודש הקודם), ובקרב הנשים ירד שיעור ההשתתפות ל-59% (לעומת 59.3% בחודש הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש יולי ל-3.7% (לעומת 4.1% בחודש הקודם)

אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.5% (לעומת 4.2% בחודש הקודם), ואחוז הנשים הבלתי מועסקות ירד ל-3.9% (לעומת 4% בחודש הקודם).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-60.8% ביולי 2019 (ללא שינוי לעומת החודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל-65.1% (לעומת 65.0% בחודש הקודם), ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד ל-56.7% (לעומת 56.9% בחודש הקודם).