דתיות אינה מגזריות

אין זה דבר גנאי לדאוג לעניין הדת, ואין זה מגדיר את המפלגה כמפלגה מגזרית

אורי בצלאל פישר , י"ב באלול תשע"ט

דתיות אינה מגזריות-ערוץ 7
הימינבוס.
צילום: 'ימינה'

אלבר קאמי, סופר ופילוסוף צרפתי, אמר: "דמוקרטיה איננה חוק של הרוב, אלא הגנה על המיעוט".

לאחרונה עלתה הטענה שצריך להוריד את כל המפלגות הקטנות כך שתישארנה רק המפלגות הגדולות. דווקא פעולה זו היא פעולה אנטי דמוקרטית. יש חובה דמוקרטית שתהיינה מפלגות שייצגו גם את המיעוט. כשיש רק מפלגות גדולות, בוודאי אין דאגה לציבורים מסוימים שאין להם ייצוג בכנסת.

אל לנו להצטדק בכך שרשימת הבית היהודי דואגת לציבור הדתי-לאומי. טענתי היא שמפלגה שדואגת לדת אינה מפלגה מגזרית אלא היא מפלגת כלל עם ישראל.

"אין לנו להפריד הדת והמדינה", "קיימת שותפות גורל בין מדינת ישראל ובין העם היהודי". דברים אלו לא נאמרו על ידי רב, אלא על ידי דוד בן-גוריון לראש הממשלה משה שרת. דוד בן גוריון סבר שהפרדת הדת מהמדינה תיצור קרע בין העם היהודי למדינת ישראל.

איחוד האומה נעשה על ידי אי הפרדת הדת מהמדינה. אם תיווצר הפרדה, הרי בכך תתחלק האומה. אם תהיה יכולת לכל אחד להתגייר בכל בית דין שירצה, להתחתן כפי שירצה, הדבר יביא לידי קרע באומה. לא נוכל להתחתן עם כל אחד ואחת. אין להביא ראיה ממה שהיה עד כה בגלות כי זהו אינו מצב אידיאלי, ודווקא משם יש ללמוד מה קורה כשארגונים דתיים שונים מגיירים כראות עיניהם. אחד שהתגייר בבית דין רפורמי אינו מוכר על ידי בית דין אורתודוקסי, אבל גיור בבית דין אורתודוקסי מוכר בבית דין רפורמי.

נכון ללמוד מהמציאות בצבא. היכולת להילחם בצבא אחד מתקיימת בזכות שמירת הדת בצבא. אם הצבא לא יאפשר לחיילים הדתיים לשרת בלי לפגוע בהלכה, הם לא יוכלו ללכת לצבא. אדם שאינו שומר תורה ומצוות יכול לאכול מאכל כשר, אין זה פוגע ביכולתו לשרת בצבא.

הבית היהודי אינה מפלגה מגזרית, היא מעולם לא אמרה שתדאג רק לאנשי שלומנו – אנשים מהציבור הדתי-לאומי. להפך, מטרתה לפעול בכל הנושאים הנוגעים לאזרחי המדינה ובכללם ציבור הדתיים הלאומיים. כל המפלגות האחרות דואגות למגזרים שלהם, אבל לא לציבור הדתי ולא לצביון היהודי של המדינה. אם כן מדוע הן מוגדרות כמפלגות כלל ישראליות? לא ראיתי דאגה מרובה מצד מפלגות הליכוד, יש עתיד והעבודה לציבור הדתי-לאומי והחרדי. וכי הם דואגים להסדרת השירות הלאומי ולשירות צבאי שיתאים לציבור הדתי?

אין זה דבר גנאי לדאוג לעניין הדת, ואין זה מגדיר את המפלגה כמפלגה מגזרית. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר: "אני בעד חיזוק היהדות וחיזוק המסורת. אני מתנגד באופן מוחלט להפרדת הדת מהמדינה כי אנחנו העם היחיד שיש אצלו זיהוי מוחלט בן דת ללאום. לדעתי, כל מי שתומך בהפרדה מחרחר שנאת חינם ומלחמת אחים".