הרב שלום כהן
הרב שלום כהן ערוץ 7

תנועת יחד תתמוך בש"ס? נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב שלום כהן פנה הערב (מוצ"ש) למנהיגה הרוחני של תנועת 'יחד' הרב מאיר מאזוז וביקשו שיורה לחסידיו להצביע לש"ס.

"תקוותי ותפילתי שכבודו בקו הבריאות, גיסי הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון מסר לי בשם כבודו שלא אקפיד עליכם ומסרתי להודיעכם שחלילה לי מלהקפיד, ואני מברך את כולכם באהבה ומתפלל שכבודו יהיה בריא ושלם בעז"ה", כתב בפתח מכתבו שפורסם באתר 'בחדרי חרדים'.

"עתה היא עת צרה ליעקב. ולפי מה שאני שומע מנציגינו, ישנה סכנה גדולה שכמותה לא ידענו להקמת ממשלה חילונית כפייתית הזוממת לפגוע בשבת קדוש, בקדושת הכותל המערבי, בשירותי הדת, בכשרות, בנישואין ובכל קודשי ישראל ועל ארץ ישראל להכיר ברפורמיים ולפגוע בכל מוסדות התורה והישיבות ובתלמודי התורה היקרים שלנו רח"ל".

בדבריו הסביר מדוע חשוב לתמוך בש"ס. "ומתוך כאבי ויגעי על אשר עלול לבוא. פונה אני לכבודו לקרוא לכל קבל עדתו ושומעי לקחו לבוא לתמוך ולפעול למען תנועת ש"ס הקדושה, תנועתו של מרן מלכא רבינו עובדיה יוסף זיע"א, כדי שנוכל להמשיך לעמוד בפרץ נגד הגזרות ולהגן על קודשי ישראל וארץ ישראל".

בהמשך הבהיר כי השר דרעי יפרוש בפניו את ההסדר הפוליטי עליו תושתת התמיכה בש"ס. "הורתי לשלוחא דרבנן הרב אריה דרעי הי"ו. לעמוד בקשר עם ביתך כדי שיפרוש לפנינו את כל הצדדים כהווייתם וישמע את דבריו של כבודו ועצתו וחבירתם לפנינו".