נשיא התאחדות התעשיינים יועמד לדין?

הפרקליטות שלחה מכתב שימוע לשרגא ברוש בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.

ערוץ 7 , י"ח באלול תשע"ט

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש
נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש
יוני קמפינסקי

הפרקליטות הודיעה לשרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, לאחיו יריב ברוש ולרואה החשבון מיכאל בר לבב כי היא שוקלת להעמידם לדין, בכפוף לשימוע.

השלושה חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך ושימוש במרמה עורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס.

על פי מכתבי השימוע, שרגא ברוש ואחיו יריב החזיקו במניות החברה א.ל.ע.א השקעות בע"מ, כל אחד ב- 50% ממניות החברה.

החברה החזיקה במניות חברת עושרד גז טבעי בע"מ שהוקמה לשם עיסוק בקניית גז טבעי מאסדת הקידוח תמר ומכירתו ללקוחות. במהלך שנת 2015, מכרה חברת א.ל.ע.א חלק ממניותיה בחברת עושרד. מכירה זו הניבה לחברת א.ל.ע.א רווח הון בסך של כ- 8,639,156 שקלים

על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, חברה שחבריה הם בני משפחה וש- 3 חודשים מיום היווסדה הוגשה בקשה להכיר בה כחברה משפחתית, יחולו עליה הוראות מיסוי מיוחדות, שעיקרן היותה "שקופה" וחישוב המס יתבצע אצל בעל המניות עצמו.

לו הייתה חברת א.ל.ע.א חברת משפחתית הייתה לה הטבת מס בגין רווחי ההון כיוון שרווח ההון לא היה ממוסה במיסוי דו שלבי, כפי שממוסה חברה שאינה חברה משפחתית- מיסוי רווח ההון בחברה ואחר כך, מיסוי הדיווידנד כשהוא מחולק לבעל המניות, שמבקש למשוך לעצמו את הרווח.

על פי הפרקליטות, "לאחר חודש יוני 2015, שרגא ברוש ואחיו קשרו קשר, יחד עם בר לבב, רואה החשבון של החברה, לרמות את פקיד השומה על ידי יצירת מצג כוזב לפיו הוגשה בקשה להכיר בחברה כחברה משפחתית".

"לצורך כך, זייפו השלושה, בצוותא, 3 מסמכים שתכליתם הייתה להציג מצג לפיו הוגשה הבקשה בתוך 3 החודשים ממועד היווסדה של החברה. השלושה הגישו מסמכים לפקיד השומה אשר כוללים את המסמכים המזויפים. ב- 15.1.17 פנה רואה החשבון של החברה לפקיד השומה וביקש לרשום אותה כחברה משפחתית. עקב הפניה ותוכנה הכוזב, נרשמה החברה כחברה משפחתית. כתוצאה מכך שרגא ברוש, אחיו, החברה ובעלי מניותיה השתמטו ממס בסך 1,554,626 שקלים", אמרו בפרקליטות.

בנוסף, זומן לשימוע רואה החשבון שאר ישוב בן ברוך, אשר שימש כרואה החשבון של שרגא ברוש והגיש את דוחותיו האישיים למס הכנסה. בן ברוך חשוד בעבירה של דו"ח וידיעות לא נכונים ללא הצדק סביר- עבירה לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה. ב- 29.12.16 הגיש שרגא ברוש דוח על הכנסות ליחיד על שנת 2015 ובדוח זה הופיע מצג לפיו החברה הינה חברה משפחתית. דוח זה הינו כוזב הואיל ובמועד הגשתו החברה לא נרשמה כחברה משפחתית ורואה החשבון ידע על כך.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.