מצבת קברו של המגיד ממזריטש
מצבת קברו של המגיד ממזריטש צילום: אוהלי צדיקים

אגודת 'אהלי צדיקים' הודיעה כי הציבה מצבות חדשות על מקום קברו של המגיד הקדוש ממעזריטש ועל מקום קברו של רבי זושא מאניפולי זי"ע.

באגודה הבהירו כי המצבות שהוצבו על מקום מנוחת הצדיקים לא הכילו את הנוסחאות המקוריים שהיו עליהן בעת הקמתן וכעת פעלו באגודה לחידוש פני המצבות עם הנוסח המתוקן.

בבית הקברות העתיק באניפולי שבאוקראינה טמונים שלשה צדיקים: רבי דב בער ממעזריטש זי"ע שהגיע לאניפולי בעקבות מגפה קשה שהשתוללה במעזריטש ולבקשת תלמידו הרבי ר' זושא מאניפולי הגיע לעירו אך שם הסתלק כעבור תקופה קצרה בשנת תקל"ג; הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע שהסתלק בשנת תק"ס ורבי יהודה לייב הכהן זי"ע שהסתלק בשנת תקס"ז.

על פי עדותו של ר' אהרן חזן ז"ל, שהתגורר בקרבת מקום לאניפולי ועוד זכר מלפני השואה היכן עמדו האוהלים ובאיזה גודל הם היו, שלשת הצדיקים נטמנו כל אחד באוהל נפרד, האוהלים הקטנים היו עשויים מעץ ותקועים באדמה עם ארבעה מקלות.

בצוק העתים בימי מלחמת העולם השניה, החריבו המקומיים את שלשת האוהלים והרסו את המצבות הקדושות.

על כך סיפר ר' אהרן חזן ז"ל באוזני יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שביקר בביתו בבני ברק, שהוא הגיע לאניפולי אחרי המלחמה ומצא במקום רק את החורים בהם היו תקועים המקלות של יסודות האוהלים.

ר' אהרן פעל מיד אצל הגויים המקומיים והניח יציקת בטון על פני שטחם של שלשת האוהלים כפי זכרונו, ובזכותו נשמר המקום משך עשרות שנים תחת השלטון הקומוניסטי ששלט ללא מצרים באוקראינה.

לאחר שהוסר מסך הברזל ונפל השלטון הקומוניסטי, פעלו מספר גורמים לשימור מקום האוהלים ובתוכם גם האדמו"ר מקארלין סטאלין שגידר את המקום עוד לפני שהקימו עליו אוהל.

במשך השנים הקימו אוהל ולאחר מכן החליפו אותו, גם את המצבות העמידו ללא סדר נכון ובלי הנוסח המדויק שהובא בספרים קדומים.

בשלב זה נכנס לפעולה הרב ישראל מאיר גבאי שהחל לפעול לשיקום מיקום האוהלים. "ר' אהרן חזן סיפר לי במדויק היכן עמדו האוהלים ואיפה היה קבור כל צדיק בנפרד", משחזר הרב גבאי את סיפור פעילותו באניפולי, "על פי זכרונו הבלום והמדויק שיפצתי את האוהל מחדש והעמדתי את המצבות מחדש לפני כ-15 שנה. במשך הזמן הוספנו להקים באניפולי בנין הכנסת אורחים מפואר עם מקווה טהרה ובית כנסת גדול לרווחת העולים להשתטח על הציונים הקדושים במקום, עם מרפסת לכהנים הצופה אל מול פני האוהל".

"לאחרונה שופץ המקום ביתר עוז ושאת בטוב טעם ודעת, עם הרחבתו של האוהל ובניית שני חדרים מימין ומשמאל לקליטת מאות מתפללים בפעם אחת, כמו גם הקמת חדרי שירותים נפרדים לגברים ולנשים, וכן הקמת פינות קפה ותה לגברים ולנשים בנפרד, וכן חדרי שינה עם עשרות מיטות לבאים לחסות בצל הצדיקים", הוסיף.

לפני מספר חודשים הגיעה לידי הרב ישראל מאיר גבאי תמונה ישנה ונדירה מציונו של הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע עוד מלפני השואה, כאשר למרות הקושי הרב לקרוא את הנוסח שנחקק על גבי המצבה הקדושה, נעשו מאמצים מרובים לפענוחו על ידי מספר מומחים בתחום. בד בבד נמצא גם הנוסח המדויק והמקורי שהיה כתוב על ציון קדשו של המגיד הק' ממעזריטש זי"ע.

לאור התגליות החדשות על מצבותיהם של שני הצדיקים הקדושים, עשה גבאי כל שביכולתו כדי להוביל להקמת מצבות חדשות עם הנוסח המקורי.

הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת אהלי צדיקים: "זוהי שמחה גדולה עבורנו לסיים את מלאכת שיפוצו של האוהל הק' באניפולי יחד עם העמדת המצבות החדשות עם הנוסח המקורי והראשון שהיה חקוק עליהן. תחושת סיפוק אופפת אותנו לנוכח השלמת הפרויקט בו זכינו לברר באמת מקחם של צדיקים, בפרט במקום קדוש זה שהעידו עליו צדיקים אותות ונפלאות".