אבישי עברי דרש התנצלות, בן כספית סירב

אבישי עברי הוזמן להתראיין בתכניתם של בן כספית וינון מגל אך לפני תחילת הראיון דרש מכספית להתנצל על שכינה אותו "אפס". האזינו

103FM , כ"ד באלול תשע"ט