בימים אלו של אלול אנו עומדים נרגשים בפני הימים הנוראים והשנה החדשה שבפתח. מלבד היותם ימים אלו, ימי תשובה, אנו מסכמים את השנה ובודקים מה עלה בידינו, מה צלחנו מה פספסנו , האם הצלחנו להישאר קרובים לעצמינו [למטרות שלנו] ואיפה התרחקנו ...

השיר אור פניך נוגע במרחק שלנו מעצמינו במרוצת החיים ועם זאת מבקש בקשה אמיתית וכנה –את אור פניך אני רוצה בתוך חיי , רוצה אני את אור פניי. לחיות מתוך חיבור אל החיים.

הימים האלה מעוררים ומזכירים לנו את מה שידענו ושכחנו ונותנים תקווה לבקש את אור השם בין הקודש לחול בין המחר לאתמול.