ההורים לבג"ץ: מפלים אותנו לרעה

הורים בני המגזר החרדי לילדים בגני החינוך המיוחד הגישו עתירה לבג"צ בדרישה לאזן את תקציבי משרד החינוך בגני הילדים בחינוך המיוחד

בן שאול , י"א בתשרי תש"פ

בית ספר
בית ספר
צילום: ISTOCK

הורים בני המגזר החרדי לילדים בגני החינוך המיוחד הגישו עתירה לבג"צ בדרישה להורות למשרד החינוך ולמשרד האוצר לקיים את הוראות חוק חינוך מיוחד ולדאוג לתקצוב שיוויוני לגני הילדים בחינוך המיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי.

לצד ההורים עתרו העמותות המפעילות גני החינוך המיוחד במוכש"ר. העתירה פורסמה לראשונה באתר 'בחדרי חרדים'.

בא כוח העותרים, עו"ד עינת גלוסר, דרשה במסגרת העתירה כי בג"צ יורה למשרד החינוך לעדכן את התשלום המועבר עבור שכר הגננות לפי נתוני העסקה אישיים של הגננת - וותק, דרגה, גמולים, מצב אישי ורכיבי שכר נוספים ובהתאם להסכמי השכר הנחתמים עם ארגוני המורים הרלוונטים, ולא להסתפק בתשלום על בסיס מודל תקצוב נמוך שנקבע שרירותית ופוגע בשכר הגננות ובמשאבים המושקעים בילדי הגן.

"התקציב המועבר על שכר הגננות בגני ילדים בחינוך המיוחד במוכש"ר, נמוך מזה המשולם עבור גננות באותה דרגה וותק לגני ילדים בחינוך המיוחד הרשמי ומצב זה יוצר אפליה פסולה בין גני ילדים בחינוך המיוחד הרשמי לגני הילדים בחינוך המיוחד במוכש"ר, והינו בניגוד לחוק חינוך מיוחד, לפיו, חובת המדינה לספק חינוך מיוחד חינם, לא רק למוסדות חינוך רשמיים כי אם גם למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים...", טענה בין היתר עו"ד גלוסר.

בעתירה מצוטטים נתוני דו"ח של המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, בנושא תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד הקובעים כי התקציב הכולל לתלמיד בגני החינוך המיוחד המוכש"ר הוא 54% מהתקציב לתלמיד בגני החינוך המיוחד הרשמיים וכי חלק ממרכיבי השכר (גמולים ותוספות שונות) של הגננות במוסדות המוכרים שאינם רשמיים אינו מתוקצב או שאינו מתוקצב במלואו על ידי משרד החינוך במסגרת התקציב המועבר לבעלויות.

דוד שרפר יו"ר פורום מוכש"ר שיזם את העתירה אומר כי "הגיעו מים עד נפש, לא יתכן שלנגד כל ישראל משרדי החינוך והאוצר עוברים על החוק ופוגעים בילדים בגני החינוך המיוחד, המקבלים פחות מילדי גנים אחרים – רק בשל שרירות לב ואוזלת יד, אנו מקווים כי שופטי בג"צ יעצרו את המציאות הבלתי אפשרית ויורו למדינה לעצור מיד את האפליה".