רשות האכיפה שובתת, אלפים נפגעים

יו"ר הפורום המשנה לראש לשכת עוה"ד יוסף ויצמן קרא לרשות האכיפה לסיים לאלתר את השביתה שפוגעת באזרחים תמימים.

ערוץ 7 , כ"ו בתשרי תש"פ

יוסף ויצמן
יוסף ויצמן
צילום: ללא קרדיט

נמשכת שביתת עובדי רשות האכיפה והגבייה על רקע מחלוקות בנוגע להסכם העסקה חדש שמתגבש.

בוועד טוענים כי הנהלת הרשות מתעלמת מדרישותיהם לנהל מו"מ על הסכם קיבוצי חדש, שיסדיר את ההשלכות של רפורמה המתוכננת ברשות על העובדים.

יו"ר הוועד, אלי אלבס, שיגר מכתב לעובדים שבו הוא מעודד אותם להמשיך בצעדים ומזהיר כי השביתה תימשך שבועות ארוכים זאת למרות הפגיעה הקשה באזרחים.

"בסופו של דבר הסכם ייחתם. בכדי להתקדם יש להסיר המכשולים ומשחקי השרירים. כאוצר מוטלת גם עליכם אחריות רבה, למנוע כל פגיעה בפרט כלפי ציבור הפונים ולפתוח במשא-ומתן מתקדם עם ועד העובדים וההסתדרות. עד אז המאבק /השביתה תמשך גם בשבוע הבא ולאחריו", כתב.

יו"ר הפורום המשנה לראש לשכת עוה"ד יוסף ויצמן קרא לרשות האכיפה לסיים לאלתר את השביתה שפוגעת באזרחים תמימים.

"שביתה זו פוגעת באינטרס הציבור, המבקש לממש את זכויותיו שהוכרו בדין, אם באמצעות אכיפת החלטות שיפוטיות, אם באמצעות גביית חובות ותשלומים נוספים, אם באמצעות הסרת מגבלות על חייבים שהסדירו את חובם או הסרת הגבלות בהתאם להחלטות שיפוטיות בתיקים וכיו"ב. לא למותר לציין, כי בעקבות השביתה נפגעות הן זכויות הזוכים והן זכויות החייבים", כתב ויצמן.

"אין בכוונתנו להתערב ביחסי העבודה שבין הרשות לעובדיה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מפגיעתה של השביתה בשירות ציבורי חשוב, המשמש במדינה מתוקנת אחד מאמצעי האכיפה החשובים של שלטון החוק.

אשר על כן, נבקשכם, כצדדים לסכסוך הקיבוצי, לפעול לקיומו של מו"מ מהיר שיביא לפתרון המחלוקות, ולסיים את השביתה לאלתר לטובת הציבור הרחב, המסתייע בשירותי מערכת ההוצאה לפועל. ככל שהשביתה תימשך, נשקול את האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו לטיפול בסוגיה".