היועץ המשפטי קובע:
נתניהו רשאי להמשיך בתפקידו כראש הממשלה

מנדלבליט קיים דיון על משמעות הגשת כתבי האישום נגד נתניהו. "יש להותיר את סוגיית הנבצרות הזמנית במישור הציבורי-פוליטי"

ערוץ 7 , כ"ז בחשון תש"פ

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
צילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט קיים היום דיון בנושא המשמעויות המינהליות-חוקתיות של ההחלטה להגיש כתב האישום נגד ראש הממשלה, בעודו מכהן כראש ממשלת מעבר.

זאת, על רקע פניות שקיבל על רקע ההחלטה להגיב על כתבי אישום והסוגיות המשפטיות התקדימיות שהיא מעוררת.

בדיון נטלו חלק בפרקליט המדינה שי ניצן, חלק מן המשנים ליועץ המשפטי לממשלה ומנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות.

במהלך הפגישה נדונו הטענות כי לאור פסיקת בית המשפט הידועה כהלכת דרעי-פנחסי, קמה חובה משפטית כי ראש הממשלה יתפטר מתפקיד ראש הממשלה, בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק-יסוד: הממשלה.

לעומת זאת, הדיון לא עסק באפשרות הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על-ידי נשיא המדינה על חבר כנסת שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום, הואיל ומדובר בסוגיה שהיא תיאורטית בשלב זה.

מנדלבליט קבע בסיכום הדיון כי "אין כל נפקות מעשית להתפטרות ראש ממשלה בתקופת ממשלת מעבר. משכך, ברי כי במצב דברים של ממשלת מעבר, ממילא לא ניתן לומר שקיימת חובה משפטית על ראש ממשלה להתפטר מתפקידו זה. עמדה דומה אף ניתנה בשנת 1977 בחוות דעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה דאז, פרופ' אהרן ברק".

הוא הוסיף כי "באשר לטענות לפיהן גיבוש כתב אישום עשוי, כשלעצמו, להקים עילה לנבצרות של ראש הממשלה ממילוי תפקידו, הובהר כי הוראות חוק-יסוד: הממשלה אינן מפרטות באופן ממצה את הנסיבות שעשויות להביא לנבצרות כאמור, ואלה אף טרם לובנו כל צרכן בפסיקת בית המשפט העליון. לשון החוק ותכליתו מכוונות בעיקרן למצב דברים בו מתקיימות נסיבות, סובייקטיביות או אובייקטיביות, השוללות באופן מעשי את המשך תפקודו של ראש הממשלה".

" נוכח האמור, אף בנסיבות דנן, יש להותיר את סוגיית הנבצרות הזמנית במישור הציבורי-פוליטי ואין מקום בעת הזו לקביעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו", המשיך היועץ המשפטי.

לדבריו, "שאלת המשך כהונתו של ראש הממשלה בתפקידים מיניסטריאליים נוספים (כיום מכהן ראש הממשלה גם כשר הבריאות, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שר התפוצות ומ"מ שר החקלאות ופיתוח הכפר) תיבחן בהמשך".