מחזירים אהבה לישיבת קרני שומרון ערוץ 7

לשותפות בפרויקט של ישיבת קרני שומרון

ליווינו את ישיבת קרני שומרון במבצע ההתרמה והחזרת אהבה לישיבה במלאת ארבעים שנה להקמתה וכמאמר מנהל הישיבה, אלי כהן, גם לקראת ארבעים השנים הבאות.

הרב שלמה גבאי, ר"מ בישיבה, מספר: "לפני ארבעים שנה הגיעו למקום הזה שני ראשי הישיבה. זה היה ישוב בהתהוות. הם הקימו ישיבה מכלום והיום, ברוך ה', זו מעצמה. יש כאן מעל 350 תלמידים שיושבים ולומדים".

הרב יצחק הלוי, רב הישוב קרני שומרון ומרבני הישיבה, מדגיש את יעדיה של הישיבה "אנחנו משתדלים להאיר את העולם בכנות גמורה, לשמה של תורת ישראל, לקדושתה של התורה, הפצתה ואהבתה של התורה על עם ישראל כולו".

על ייחודה של השיבה אומר הרב גבאי כי ראיית מתווה ההסדר כמתווה של לכתחילה ולא בדיעבד הוא אחד העקרונות המנחים. לזאת מצטרף לימוד אליבא דהלכתא, "התורה מחוברת לעולם של מעשה. יש אחדות ביניהם".

במלאת ארבעים השנה לישיבה יצאה הישיבה למבצע של ארבעים שעות של החזרת אהבה לישיבה וההתגייסות בעיצומה מהחמ"ל שהוקם במקום לכל רחבי הארץ. תלמידי הישיבה מספרים על תחושת המחויבות לישיבה שעיצבה את אישיותם הרוחנית ואף לעיצוב משפחותיהם "וברוך ה' אנחנו זוכים להחזיר לה קצת".

בואו להחזיר אהבה לישיבת קרני שומרון