333 עדי תביעה
היועמ"ש: כתב האישום נגד נתניהו יוגש בירושלים

היועץ המשפטי לממשלה שיגר ליו"ר הכנסת את כתב האישום נגד נתניהו, כשהוא כולל את רשימת עדי התביעה ואת מושב ביהמ"ש אליו יוגש.

ערוץ 7 , ד' בכסלו תש"פ

אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליט
Photo by Hadas Parush/FLASH90

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט שיגר היום (שני) ליו"ר הכנסת כתב אישום מעודכן נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כתב האישום המעודכן כולל את מקום מושבו של בית המשפט המחוזי אליו יוגש כתב האישום, בית המשפט המחוזי בירושלים, וכן את רשימת העדים נגד ראש הממשלה.

היועמ"ש מבהיר כי לדעתו כתב האישום כפי שנשלח לכנסת לפני כשבוע וחצי עמד בהוראות הדין בנוגע למשלוח כתב אישום נגד חבר כנסת לכנסת לצורך דיון בבקשה לחסינות.

לקריאת מכתבו של מנדלבליט לאדלשטיין לחצו כאן

לדבריו, כתב האישום המקורי שהונח בפני יו"ר הכנסת מקיים את הוראות חוק חסינות חברי הכנסת ובוודאי מקיים את תכלית החוק, על אף שלא כלל את רשימת עדי התביעה ואת בית המשפט המחוזי אליו בכוונתו להגיש את כתב האישום.

לקריאת כתב האישום המלא כולל רשימת העדים לחצו כאן

עם זאת, בשל פניות שהתקבלו בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, לרבות מסניגוריו של ראש הממשלה, ולמען הסדר הטוב של הדברים, החליט היועץ מנדלבליט להניח בפני יו"ר הכנסת נוסח כתב אישום הכולל את רשימת עדי התביעה, וכן צוין בו, על פי כללי הסמכות המקומית הייחודיים לראש ממשלה מכהן, כי מקום הגשתו הוא בבית המשפט המחוזי בעיר ירושלים.

למען הסר כל ספק, מציין היועץ המשפטי לממשלה במכתבו, "ככל שלנוכח מכתבי זה ולאור טענות שהועלו, ראש ממשלת ישראל יבקש לראות את היום (2/12/2019) כיום הקובע לתחילת מניין 30 הימים בהם רשאי הוא לבקש מכנסת ישראל לקבוע כי תהיה לו חסינות חבר כנסת בפני דין פלילי, הרי שעל מנת למנוע טענות בנושא ולמען ניקיון הדעת, לא אתנגד לדבר".

נציין כי אתמול דחה בג"ץ עתירה שהוגשה על ידי עו"ד יוסי פוקס, אשר עסקה בכך שכתב האישום שהונח על שולחן יו"ר הכנסת לא נוסח כדין. שופטי בג"ץ קבעו כי עו"ד פוקס אינו יכול להגיש עתירה מסוג זה משום שראש הממשלה יכול להגיש בעצמו את העתירה אם הוא חפץ בכך.