צוות נחשון גבעת שמואל בפלאשמוב אחדות לחודש ארגון תש"פ צילום ועריכה: יאיר חכמון