אושרה תוספת תקציב לוועדת הבחירות

השינויים נועדו לממן הוצאות עבר של הוועדה ובהן הקמת יחידת הפיקוח על טוהר הבחירות, שהוקמה בבחירות האחרונות וצוידה במצלמות גוף.

ערוץ 7 , י"ח בכסלו תש"פ

אושרה תוספת תקציב לוועדת הבחירות-ערוץ 7
חבר הכנסת משה גפני
צילום: הלל מאיר/TPS

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (שני) את בקשת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לשעבר, השופט חנן מלצר, לשינויים תקציבים בתקציב הוועדה.

השינויים נועדו לממן הוצאות עבר של הוועדה - הקמת יחידת הפיקוח על טוהר הבחירות, שהוקמה בבחירות האחרונות, וכללה יותר מ-3,000 מפקחים שצוידו במצלמות גוף שרכשה הוועדה.

עלות רכישת כ-2,000 מצלמות, והפעלת המפקחים ביום הבחירות, עמדה על כ-15.5 מיליון ₪. עוד נועדו השינויים למימון צרכי אבטחה של ועדת הבחירות על שלוחותיה האזוריות, כאשר בהתאם לגורמי הביטחון הממונים, הוגדלו הדרישות והדבר יצר גרעון בסך מיליון ₪.

לשם מימון צרכים אלה, שחלקם ימומנו מהסטות תקציביות פנימיות של הוועדה, ביקשה הוועדה להעביר מתקציב הרזרבה והעודפים שלה בתקציב הבחירות לכנסת ה-21 – 10 מיליון ₪ בתחילה, אך לאור ההחלטה על יציאה לבחירות, הפחיתה הוועדה וביקשה 7.9 מיליון ש"ח, וזאת לנוכח העובדה שתקבל תקצוב נפרד לשם ההערכות לבחירות לכנסת ה-23.

עוד עלה מדברי החשבת של ועדת הבחירות, יעל אליאב, כי הוועדה החזירה לאוצר רזרבה תקציבית בסך כ-11 מיליון ש"ח בגין שתי מערכות הבחירות הקודמת.

נוכח כך ביקש יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני מהאוצר שכספים מתקציב זה יוסטו לשם מימון פערים בצרכי תקציב אירגוני הנוער בישראל, נוכח מחסור של כ-4.5 מיליון ש"ח בתקצובם, מחסור שעלה בדיונים קודמים של הוועדה.

דיאן, נציגת אגף תקציבים: השיבה על בקשת יו"ר הוועדה כי יש צורך בכסף למימון הבחירות לכנסת ה-23 שלא נלקחו בחשבון בתכנון שנת התקציב, והוסיפה: "אני מזכירה כי בחוק ההתפזרות לכנסת ניתנה אפשרות למפלגות לקבל הלוואות עוד עשרה ימים, יש למפלגות אפשרות לקחת הלוואות שלא היו צפויות. שימוש הכסף יבחן אצלנו. לכאורה נראה שיהיה צורך לכך למימון הבחירות שלא היו ידועות".