בשורה לעסקים בירושלים
פטור מלא מאגרת שילוט לשלט ראשון בחזית בית העסק

ראש העיר משה ליאון: העסקים הקטנים הם הלב הפועם במנוע הכלכלי בעיר ולכן לא חסכנו במאמצים כדי להשלים את ההקלות המשמעותיות עבורם.

אורלי הררי , כ"ו בכסלו תש"פ

משה ליאון
משה ליאון
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

עיריית ירושלים הודיעה הבוקר (שלישי) כי החל מחודש ינואר 2020, שלט ראשון בחזית עסק בירושלים יהיה פטור מאגרה.

לאחר הליך שנמשך כשנה מול משרדי הממשלה פורסם ברשומות חוק עזר חדש לשילוט בעיר ירושלים. חוק זה מחליף חוק ישן משנת 1980 שתוקפו יפוג בתום שנת 2019.

החוק החדש קובע בין היתר כי שלט זיהוי בחזית בית העסק יהיה פטור מאגרה. כך שאם עד כה שילם בית העסק 250 ש"ח עד 2.5 מ"רבשלט ובנוסף לזה על כל מ"ר שילם 250 ש"ח נוספים, החל מינואר 2020 השלט יהיה פטור מאגרה, ללא קשר לגודלו.

עבור שילוט על חלון הראווה בעסק, במקום סכום של 250 למ"ר או חלק ממנו, האגרה תעמוד על 150 ש"ח בלבד למ"ר. עבור שלט דיגיטלי בעסק, במקום אגרה של 4,200 ש"ח לכל מ"ר או חלק ממנו, תעמוד האגרה על סכום של 2,500 ש"ח למ"ר בלבד.

כמו כן, אם עד כה שילם בעל עסק אגרה על כל חלק יחסי ממטר רבוע בעיגול כלפי מעלה, מעתה החיוב יהיה לפי הגודל היחסי המדויק של השלט, דבר שיטיב מאוד עם העסקים ויחסוך להם עלויות נוספות.

בנוסף, החוק החדש קובע כי האגרה הינה לפי תקופת הזמן המדויקת. לדוגמה: אם השלט היה קיים רק 147 ימים בשנה, יחושב החלק היחסי מתוך 365 ימים.

ירושלים היא הרשות העירונית הראשונה בארץ לתת פטור מלא מאגרת שילוט לשלט הזיהוי הראשון לעסק, ללא קשר לגודלו. הפטור יחד עם ההנחות החדשות מגלמים בתוכם הטבה משמעותית לבעלי העסקים בעיר.

בעיריית ירושלים מסבירים כי מועצת העיר אישרה את החוק כבר בתחילת שנת 2019, אולם התהליך מול משרדי הממשלה ארך זמן, ועל כן אגרות השילוט של שנת 2019 יחויבו כנדרש בחוק הישן, והפטור וההנחות בחוק החדש יכנסו לתוקף משנת 2020.

חבר המועצה יהודה בן יוסף, מחזיק תיק העסקים והשירות הוטרינרי: ''אנו רואים לנגד עינינו את כלכלת העיר שהיא הליבה והמפתח לכל. זהו עוד צעד אחד מצעדים רבים אשר באים לחזק את בעלי העסקים בירושלים''.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים: "רפורמת העסקים הקטנים נמשכת ואני גאה בהישגנו למענכם. העסקים הקטנים הם הלב הפועם במנוע הכלכלי בעיר ולכן לא חסכנו במאמצים כדי להשלים את ההקלות המשמעותיות הללו עבור בעלי העסקים בעיר".