התנועה למשילות לבג"ץ: "החוק מפורש, אל לבית המשפט להתערב"

התנועה למשילות ודמוקרטיה מבקשת להצטרף להליך בעניין הבקשה שלא לאפשר לבנימין נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה.

ערוץ 7 , כ"ח בכסלו תש"פ

בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
צילום: פלאש 90

התנועה למשילות ודמוקרטיה הגישה לבג"ץ בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט לעתירה המבקשת לאסור על בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה בשל כתב האישום שהוגש נגדו.

עורכי הדין של התנועה כתבו כי העתירה מבוססת על הנחות שגויות לפיהן המחוקק לא התייחס למצב כזה. "בהיות הנחת המוצא של העתירה שגויה, שלא לומר מטעה, ובשל החובה המוטלת על כל רשויות השלטון לכבד את החוק ואת המחוקק שקבע במפורש הסדר לסיטואציה בה תוטל מלאכת הרכבת הממשלה על אדם שהוגש כנגדו כתב אישום, מן הראוי לדחות את העתירה על הסף ולגופה".

התנועה גם מתחה ביקורת על מגישי העתירה. "העותרים מבקשים, בניגוד מפורש לחוק ולכוונת המחוקק, לפגוע בזכות להיבחר על בסיס עקרונות עמומים ביותר, מעבר למניעה הבסיסית המגבילה מתמודד שהורשע בעבירה כמפורט בהוראות חוק היסוד בדבר הבחירות לכנסת או הכהונה כראש ממשלה".

העתירה מבקשת מבית המשפט ליטול מנשיא המדינה את שיקול הדעת בהטלת מלאכת הרכבת הממשלה. ביחס לכך כותבים בתנועה, "אל לבית המשפט להתערב בשיקול דעתו של הנשיא, וזאת לנוכח החסינות השיפוטית שיש לו מפני כל מעשה הקשור לשיקול דעתו במסגרת תפקידו, ולאור חשיבותו הציבורית של מוסד הנשיאות במדינת ישראל".

"יש לדחות את העתירה לגופה בשל כך שהסעד המבוקש פוגע באופן אנוש בזכות לבחור ולהיבחר הקבועה בחוק יסוד: הכנסת, בחזקת החפות הכללית ובחזקת החפות הספיציפית המופיעה בחוק יסוד: הכנסת ובחוק יסוד: הממשלה", לשון המכתב לבג"ץ.