הבורסה עורכת שינויים במדדי המניות

על מנת להפוך את מדד ת"א-SME60 לאטרקטיבי יותר תשונה המתודולוגיה לפיה הוא מורכב. טיוטת המתודולוגיה החדשה מפורסמת היום.

תגיות: מניות בורסה
ערוץ 7 , ב' בטבת תש"פ

הבורסה עורכת שינויים במדדי המניות -ערוץ 7
שינויים במדדים. הבורסה
פלאש 90

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מעלה היום (שני) להערות ציבור, מתודולוגיה חדשה למדד ת"א-SME60 וכן עדכונים נוספים בכללים של מדדי המניות.

זאת לאור הניסיון שהצטבר מאז הושקה הרפורמה במדדים וניתוח מקצועי של צוות המדדים בבורסה.

מדד ת"א-SME60 תוכנן ככלי השקעה מפוזר בחברות בינוניות-קטנות ששווין נמוך ממיליארד ₪ והותאם לצרכי המשקיעים המוסדיים, אשר השקעתם בחברות קטנות ובינוניות, מוגבל.

לאור ההצלחה של מדד ת"א-90 ועל מנת להפוך את מדד ת"א-SME60 לאטרקטיבי יותר, הבורסה מבקשת ליישם את אותם כללים במדד ת"א-SME60, אשר הפגין חולשה, בין היתר בשל תחלופה רבה יחסית בהרכב המדד.

בחינת הרכב מדד ת"א-SME60 החל מתחילת פברואר 2017 ועד עדכון אוגוסט 2019, מראה כי בוצעו בו 71 שינויים, זאת לעומת 15 החלפות בלבד במדד ת"א-35 ו – 52 החלפות במדד ת"א-90. במקביל, בבחינת התשואה מיום השקת המדד ועד תחילת דצמבר השנה, נרשמה תשואה שלילית של 27% לעומת תשואה חיובית של 20% ומעלה במדדי הדגל (ראו טבלה בהמשך).

תחלופה גבוהה פוגעת בדרך כלל בתשואת המדד, זאת בשל תופעה הידועה גם בשם "אפקט המדד" (במקרה של כניסת מניה למדד – בשל הרכישות של עוקבי המדדים, עליה במחיר המניה ערב כניסתה למדד וירידה כשהיא כבר במדד, מה שפוגע בתשואת המדד. במקרה של גריעת מניה מהמדד – בשל המכירות של עוקבי המדדים, ירידה במחיר המניה ערב גריעתה מהמדד, מה שפוגע גם כן בתשואת המדד). התשואה הנמוכה של המדד, ובעקבותיה הפגיעה באטרקטיביות ההשקעה בו, הביאו לירידה של כ-70% בהיקף ההשקעות הפאסיביות במדד ת"א-SME60, מכ-1.1 מיליארד ש"ח ערב הרפורמה במדדים, לכ-0.3 מיליארד, כיום.

קיימות שתי סיבות עיקריות לתחלופה הגבוהה בהרכב מדד ת"א-SME60:

א) המתודולוגיה של מדד ת"א-SME60 שונה מזו של יתר המדדים. בעוד שהרכב המדדים האחרים נקבע לפי שווי השוק של המניות הכלולות בו, ההרכב של מדד ת"א-SME60 נקבע לפי שווי החזקות הציבור במניות. שינויים בשווי החזקות הציבור תכופים יותר משינויים בשווי השוק של מניה מאחר ששווי החזקות הציבור מושפע הן משינויים במחיר המניה בשוק והן משינויים המתבצעים מעת לעת באחזקות בעלי עניין.

ב) כללי ההחלפה במדד ת"א-SME60 "קלים" מידי, מה שגורם למניות שבמדד להיגרע ממנו בקלות, ומצד שני, למניות חדשות, להיכנס אליו בקלות.

כדי "לייצב" את מדד ת"א-SME60, מוצע לקבוע לו כללים דומים לאלו של מדד ת"א-90, כלומר:

א) המדד יורכב ממניות הכלולות במאגר רימון בלבד, הכולל מניות שעומדות בתנאי סף מחמירים יותר מתנאי הסף הקיימים לגבי מניות הנכללות כיום במדד ת"א-SME60, כלומר - שיעור גבוה יותר של החזקות ציבור (35% לעומת 15%) והוספת תנאי סחירות (מחזור יומי של לפחות 50 אלף ש"ח או מחזור חציוני של לפחות 10 אלף ש"ח) שאין כיום ב-SME60.

ב) הרכב המדד ייקבע לפי שווי השוק הפחות תנודתי ולא לפי שווי החזקות הציבור. צעד שצפוי להפחית את היקף ההחלפות במדד.

ג) תנאי דירוג שווי השוק הממוצע לצורך כניסה למדד במועד העדכון החצי-שנתי יוחמר, מדירוג 45 (כיום) לדירוג 40, דהיינו - מניה תיווסף למדד אם דורגה לפחות במקום ה-40. בנוסף, קריטריון הדירוג לצורך גריעה מהמדד יעלה מדירוג 75 (כיום) לדירוג 80.

דירוג שווי השוק הממוצע לכניסה למדד במסלול המהיר יוחמר אף הוא, מדירוג 55 (כיום) לדירוג 50, זאת בהתאמה לשינוי המוצע בעדכון החצי-שנתי.

בבורסה מציינים כי השינויים המוצעים צפויים להפחית את היקף ההחלפות במדד ת"א-SME60, "לייצב" אותו ולתרום להחזרת האטרקטיביות שלו. הרכב המדד תחת הכללים המוצעים צפוי לכלול כ-50 מהמניות הכלולות בו כיום.