שקד חוקקה, בנט עיקל: סרטון נוסף של ''הימין החדש'' הימין החדש