הרב ישראל מאיר לאו בכנס סיום הש"ס של הציונות הדתית