2019: עלייה קלה במספר דורשי העבודה

ב-2019 עמד מספר המתייצבים בלשכות התעסוקה על כ-161.6 אלף איש בממוצע בחודש, לעומת שנת 2018 שבה התייצבו כ-160.7 אלף איש בחודש.

ערוץ 7 , ט"ו בטבת תש"פ

שירות התעסוקה
שירות התעסוקה
צילום: באדיבות שירות התעסוקה

שירות התעסוקה מפרסם היום (ראשון) את הנתונים והמגמות העיקריים לשנת 2019 בשוק התעסוקה הישראלי.

על פי הנתונים, בשנה החולפת התייצבו בלשכות שירות התעסוקה ברחבי הארץ כ-161.6 אלף איש בממוצע בחודש, לעומת שנת 2018 שבה התייצבו כ-160.7 אלף איש בחודש.

זו עלייה קלה בלבד, אולם היא מהווה שינוי מגמה, אחרי הירידה בשיעור דורשי העבודה שאפיינה את ישראל בעשור האחרון (ולמעשה מאמצע שנות האלפיים, פרט למשבר הכלכלי העולמי).

בשנים האחרונות חל שינוי בתמהיל דורשי העבודה בישראל: אם בעבר שיעור האנשים אשר סבלו מאבטלה ממושכת היה גבוה משיעור האנשים באבטלה זמנית, בשנים האחרונות התמונה התהפכה.

שיעור דורשי העבודה מתוך כוח העבודה, אשר מבוסס על נתוני שירות התעסוקה היה בירידה משנת 2015 עד ליוני 2018, אז עמד על כ-3.8%. אולם, במחצית השנייה של שנת 2018 ירידה זו התמתנה, ובמהלך שנת 2019 המגמה התהפכה ומתחילה עלייה מתונה בשיעור דורשי העבודה.

בין השנים 2015—2016 הייתה ירידה במספר תובעי אבטלה מ-110 אלף דורשי עבודה לכ-91 אלף ב-2016. החל ממרץ 2017, אז שיעור תובעי אבטלה עמד על שיא שלילי 2.17% מסך כוח העבודה במשק, חלה עלייה עקבית בשיעור תובעי אבטלה אשר הגיע בחודש אוקטובר באוקטובר 2019, לרמה של 2.5% מסך כוח העבודה, לראשונה מאז מרס 2015. העלייה בשיעור דורשי העבודה אמנם מתונה, אך המשך המגמה תחייב תשומת לב מיוחדת.

בשנת 2019, 45% מסך תובעי האבטלה השתייכו לקבוצת הגילאים 35 – 44, 34% משתייכים לקבוצת הגילאים 18 -34 ורק 20% הם בני 55+.

התוכנית "מעגלי תעסוקה" שמופעלת על ידי שירות התעסוקה, הוכתרה כהצלחה גדולה: התוכנית אשר עודדה תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק העבודה והובילה לירידה מתמדת בשיעור המתייצבים מאוכלוסייה זו, מתמתנת בשנים האחרונות. קצב הירידה התמתן בשנים 2018 ו-2019 – מירידה של 14-15% בדורשי קצבת הבטחת הכנסה בשנים 2016 ו-2017 לירידה מתונה של 11% ו-5% בשנים 2018 ו-2019 (בהתאמה), ככל הנראה בגלל קשיים מרובים איתם מתמודדים המתייצבים הנוכחיים.

בין השנים 2015 ל-2019 ירד מספר המתייצבים, דורשי קצבת הבטחת הכנסה, בכ-44%, מ-110 אלף בחודש ל-62 אלף מתייצבים בחודש. זהו שיעור של 1.47% מכוח העבודה ביחס ל-2.89% בינואר 2015. בהיעדר תכנית "מעגלי תעסוקה" שיעור האבטלה במשק היה גבוה ב1.5% אחוזים.