אושרו מענקים לרכש ציוד בנייה מתקדם ובנייה מתועשת

הרשות להשקעות ומשרד הבינוי והשיכון אישרו מענקים בגובה 29 מיליון ש"ח לרכש ציוד בנייה מתקדם ובנייה מתועשת.

ערוץ 7 , כ"ד בטבת תש"פ

בנייה
בנייה
iStock

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד הבינוי והשיכון ממשיכים לסייע לקבלנים, יזמים וחברות בנייה לעבור מבנייה קונבנציונאלית לבנייה בשיטות תיעוש מתקדמות.

בימים אלה אישרו הרשות להשקעות ומשרד הבינוי מענקים בגובה של 29 מיליוני ש"ח לרכש ציוד בנייה מתקדם ובנייה מתועשת. כ-15 מיליון ₪ מהם יושקעו בציוד בניה מתקדם וייבנו 1,473 דירות בבנייה מתועשת.

הרשות להשקעות מסייעת ליזמים, קבלנים ולחברות הבנייה, באמצעות שני מסלולי סיוע אשר נועדו לעודד את המעבר מבנייה קונבנציונאלית לבנייה מתקדמת, ולהגביר את השימוש בשיטות בנייה מתועשת.

רמת התיעוש בענף הבנייה בישראל נמוכה בכ-30% מהממוצע במדינות ה-OECD, ואחת הסיבות המרכזיות לכך נובעת מעלויות גבוהות יחסית של רכישה ותחזוקת ציוד לבנייה מתועשת, שמרתיעות קבלנים לעבור לשיטת בנייה זו, הכוללת מגוון רחב של שימושים בטכנולוגיות מתקדמות.

מסלול הרכש בציוד לבנייה מתועשת, אשר פועל מכוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 4.39, מעניק סיוע של 50% מעלות הציוד הבא: תבניות ופלטפורמות מתועשות, עגורני צריח, מעליות משא, פיגומים חשמליים/ תלויים/ זקפיים, מכונות עזר ליישום חומרי גלם בטכנולוגיות בנייה מתקדמות (כגון: מכונות התזת טיח, סילו), ובלבד שסך הסיוע לא יעלה על 500,000 ₪.

מסלול הסיוע לקבלני השלד, על פי תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים, אשר פועל מכוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר 4.40, מיועד להגדיל את תפוקת העבודה, קיצור משך זמן הביצוע ומשך זמן ההכשרה, תוך חיסכון בתשומות הנדרשות, על ידי שימוש במיכון וטכנולוגיות מתקדמות והעלאת איכות היציקות. זכיה במסלול זה, מקנה מענק כספי של עד 20,000 ₪ ליחידת דיור למבקש סיוע שיבנה בשיטות הבנייה ורכיבי התיעוש, כפי שהם מוגדרים בהוראה ונהליה.

בשנת 2019 הוגשו במסגרת שני מסלולי הסיוע כ-40 בקשות, מתוכן אושרו 20 בקשות בהיקף של 29 מיליוני ש"ח לרכש ציוד בניה מתקדם ובניה מתועשת.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "תיעוש הבניה הוא צעד חשוב להעלאת הפריון בענף ולקיצור משך זמן הבניה תוך שימוש בתיעוש ובטכנולוגיות מתקדמות. מהלך זה יביא להוזלת עלויות, צמצום משך זמן הבינה ושיפור איכותה, לצד הגדלת היקפי הבניה, מספר המועסקים בענף וצמיחת הענף. מהלך זה הוא צעד נוסף להתמודדות עם מצוקת הדיור".

שרת הבינוי והשיכון ד"ר יפעת שאשא ביטון: "משרד הבינוי והשיכון פועל להטמיע טכנולוגיות בנייה חדשניות ולהצעדת ענף הבנייה קדימה. מתן מענקים ליזמים עבור הטמעת טכנולוגיות חדשות ושיטות מתקדמות הינו צעד נוסף במגוון צעדים לטובת קיצור משך הבניה ושיפור האיכות תוך הגברת הבטיחות באתרים - לטובת היזמים, הקבלנים וציבורי רוכשי הדירות. נמשיך לפעול לטובת ציבור הרוכשים באמצעים אלה, המביאים לאיכות בניה גבוהה והוזלת מחירי הדירות".

בני דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: ''משרד הבינוי והשיכון מוביל תהליכים רבים לשיפור איכות ופריון העבודה בענף הבנייה וזאת על מנת להגדיל את איכות הבניה ותפוקתה ולקצר את משך זמן הבניה. תכניות המענקים הן רכיב אחד מתוך מכלול פעולות שיוזם המשרד להכנסתן של טכנולוגיות חדשות לענף הבנייה''.

ד"ר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות: "תכנית זו מצטרפת למגוון פעילויות שמטרתן להגדיל את היצע הדירות בשוק, לקצר את זמני הביצוע ולהוזיל את עלות הדיור. קידום תיעוש הבניה הינו אתגר חשוב ומהווה צעד נוסף להתמודדות כלל ממשלתית בנושא הדיור. ככל ששיטות הבניה תהיינה מתועשות, רמת הבנייה תהיה איכותית יותר ופרקי הזמן לבנייה יתקצרו, דבר שיאפשר לוחות זמנים קצרים לרוכשים בין אם מדובר במשפרי דיור ובין אם מדובר בזוגות צעירים המשתוקקים לדירות. אנו מקווים כי מסלולים אלו ימשיכו לקבל תקציב וכי שיתוף הפעולה עם משרד הבינוי והשיכון ימשיך גם בשנת 2020".