F-16
F-16 Flash 90

גורם בכיר בחיל האויר התייחס הערב (שלישי) לנזקים שנגרמו לשמונת המטוסים שהיו בדירים שהוצפו בבסיס חצור ואמר כי חמישה מהמטוסים יחזרו כבר בימים הקרובים לכשירות.

עם זאת לדבריו, שלושה מטוסי קרב נוספים מדגם F-16 יוחזרו לכשירות רק בעוד חודשיים שלושה כיון שהם עמדו במפלס מים גבוה יותר, הרכיבים האלקטרוניים בהם נפגעו ויקח זמן לתקנם.

"המטוסים שהו במים עמוקים במפלס גבוה ורכיבים אלקטרוניים במטוס עלולים להיפגע. לא ניקח שום סיכון", ציין הקצין.

לדברי הקצין הבכיר, הבסיס עומד כבר עתה במוכנות מבצעית וכי בסופו של דבר כל המטוסים יחזרו לכשירות.

הקצין הבכיר ציין עוד כי הדיווחים שהיו לפיהם אומדן הנזק שנגרם לבסיס ולמטוסים עומד על "מאות מיליוני שקלים" רחוק מאוד מהמציאות.