שושן ברבי שדרס למוות והפקיר שלוש נשים יישאר במאסר

ברבי נידון לעונש של 11 שנות מאסר בגין גרימת מוות ברשלנות והפקרתן של שלוש קרובות משפחה בתאונת דרכים.

ערוץ 7 , ב' בשבט תש"פ

שושן ברבי שדרס למוות והפקיר שלוש נשים יישאר במאסר-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

ועדת השחרורים קיבלה את עמדת הפרקליטות וקבעה כי שושן ברבי, שנידון לעונש של 11 שנות מאסר בגין גרימת מוות ברשלנות והפקרתן של שלוש קרובות משפחה בתאונת דרכים שארעה בנתניה בשנת 2012, אינו ראוי לשחרור מוקדם.

בדיון בוועדה בבית הסוהר אש"ל התנגדה הפרקליטות לבקשתו של האסיר לשחרור מוקדם, זאת בין היתר לאור עברו הפלילי והתעבורתי, וכן בשל הנסיבות המיוחדות והחריגות של המקרה, אשר לדעת המדינה מצביעים על מסוכנות רבה שנשקפת מהאסיר, ואין בהליך השיקום שעבר ובתכנית שיקום שנבנתה עבורו, כדי לאיין מסוכנות זו.

הועדה קיבלה את עמדת הפרקליטות והחילה שיקולים נוספים, לפי סע' 10(א) לחוק שחרור על תנאי, אשר קובע, בין היתר, כי "שחרורו של האסיר על תנאי יפגע במידה חמורה באמון הציבור, במערכת המשפט, אכיפת החוק ובהרתעת הרבים".

הועדה נתנה אף משקל משמעותי לעמדת נפגעי העבירה, ודחתה כאמור את הבקשה של האסיר לשחרור מוקדם.

בהחלטת הוועדה צוין, כי "מדובר במקרה שבו ישנן נסיבות מיוחדות של עבר פלילי חמור שבו גילה האסיר חוסר אכפתיות, רשלנות גבוהה וחוסר אמפתיה לקורבנותיו, וכן סיכן פעם אחר פעם במעשיו את הציבור על רקע של עבירות אותן ביצע בעבר, הרי שמדובר במי שעבירות שביצע וחומרתן רבה והיא גוברת על כל ההליך השיקומי שאותו עבר האסיר... הוועדה סבורה כי לא ניתן לומר בפה באופן מלא כי מדובר במי שמסוכנותו לציבור פגה.

''הוועדה סבורה כי פרק הזמן של 4 שנים שנותר לאסיר לרצות הוא פרק זמן ארוך שמביא לכך שנוצר יחס בלתי סביר בין חומרת העבירות שביצע האסיר, נסיבותיהן והעונש שנגזר עליו לבין תקופת המאסר שיישא בפועל אם ישוחרר היום, דהיינו לאחר 7 שנות מאסר".