הוקפאה רפורמת הביקורות ברשתות החינוך החרדיות

מלשכת סגן השר פרוש נמסר כי לפי שעה הוקפאה ה'בקרה רב תחומית' של מינהל הרישוי והבקרה במוסדות המוכר שאינו רשמי.

מיכל לוי , י"ד בשבט תש"פ

הוקפאה רפורמת הביקורות ברשתות החינוך החרדיות-ערוץ 7
מאיר פרוש
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

בשבוע האחרון נמתחה ביקורת חרדית על משרד החינוך בשל הניסיון להחיל רפורמת בקרה מהודקת על המוסדות החרדיים במסגרת מינהל הרישוי והבקרה במשרד החינוך.

היום (ראשון) התברר כי הלחץ החרדי עבד והרפורמה הוקפאה לפי שעה.

מלשכת סגן שר החינוך מאיר פרוש נמסר כי "בשלב זה הוקפאה על ידי מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב ה'בקרה רב תחומית' של מינהל הרישוי והבקרה במוסדות המוכש"ר ורשתות החינוך החרדיות, במסגרתם היה חשש להתערבות חינוכית בתכני הלימוד".

כזכור במהלך השבוע שעבר סגן השר מאיר פרוש ושר הבריאות יעקב ליצמן שיגרו מכתבים נוקבים למנכ"ל משרד החינוך.

במכתביהם דורשים ליצמן ופרוש להפסיק את מערך הביקורות במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במתכונתו הנוכחית.

"למרות שהוחלט שהביקורות ייערכו בתיאום עם מנהלי מוסדות המוכש"ר", כותב פרוש, "הגיעו אלי תלונות רבות על ביקורות שנעשו ללא תיאום וללא כל הודעה מוקדמת. מנהלים שבמוסדותיהם בוצעה ביקורת, העידו בפני על התנהלות חריגה של הבקרים על פי כל קנה מידה.

ברוח זו שיגר אף שר הבריאות יעקב ליצמן מכתב למנכ"ל משרד החינוך. "כידוע לאורך כל השנים 'החינוך העצמאי' כשמו כן הוא – חינוך עצמאי. אל לאף גורם להתערב בו, בתכניו או בצורת לימודו, ובכל הקשור לשמירה על הייחודיות של החינוך הטהור, צריך הוא להישאר חינוך עצמאי", כתב בפתח מכתבו.

ליצמן תיאר את המתרחש בעת הביקורות. "פתאום מוצאים תלמידי ת"תים את עצמם 'נחקרים' על ידי מבקרים על תכני הלימוד. או צוות פקחים שמתפרס על כל כיתות הלימודים. יש להפסיק זאת מיידית ולא לתת לכך לקרות".