תכנית אב להסדרת רשת החשמל ביו"ש

לראשונה מגבשת חברת החשמל תכנית אב לאספקת חשמל ארוכת טווח ביהודה ושומרון, תכנית שתסייע ליהודים וערבים.

ערוץ 7 , י"ז בשבט תש"פ

ארכיון
ארכיון
יוסי וייס. חברת החשמל

בעקבות צרכים שעליהם הצביעו ראשי הרשויות הישראליות ביהודה ושומרון תגבש חברת החשמל תכנית אב ארוכת טווח לאספקת החשמל ביהודה ושומרון. כך מדווח העיתון 'ישראל היום'.

על פי הדיווח, הנחת העבודה שעליה מתבססת התכנית היא המשך אחריות ישראלית לנעשה ביו"ש עד שנת 2040 לפחות.

כפועל יוצא, חולקו פרקי הזמן לשלוש תקופות: עד 2025 יוקמו שתי תחנות משנה לאוכלוסייה הישראלית, וככל הנראה שתיים לאוכלוסייה הפלשתינית. בהמשך, עד שנת 2040 יוקמו ארבע תחנות משנה לישראלים ומספר דומה לפלשתינים.

במקביל יונחו ב־30 השנים הבאות יותר מ־300 ק"מ של קווי הולכה במתח גבוה.